Proiect de aproape cinci milioane de lei pentru reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Petru Mușat” Suceava

Consiliul Local Suceava urmează să discute și să aprobe în cadrul ședinței de joi proiectul de reabilitare și echipare a infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Petru Mușat”.

Potrivit proiectului inițiat de primarul Ion Lungu și de viceprimarul Lucian Harșovschi, municipiul Suceava pregătește documentația suport pentru obținerea de finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene în vederea implementării proiectului „Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru Mușat” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

„Obiectivul principal al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, obiectiv ce se poate atinge prin reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții a Colegiului Tehnic „Petru Mușat” din municipiul Suceava. O condiție impusă de către organismele finanțatoare pentru selectarea și aprobarea proiectului este aceea de asumare de către solicitant a cheltuielilor neeligibile și de asigurare a contribuției financiare la cheltuielile eligibile, respectiv aprobarea de Consiliul Local al municipiului Suceava a contribuției financiare locale și a co-finanțării proiectului”, au arătat inițiatorii proiectului de hotărâre.

Astfel, valoarea eligibilă a proiectului este de 4.718.545,79 lei, iar valoarea neeligibilă este de 243.639,94 lei.

Contribuția ce revine municipiului Suceava reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în valoare de 94.370,97 lei.

Tot în ședința de joi va fi supus dezbaterii și proiectul cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului de reabilitare și echipare a infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Petru Mușat”.

Astfel, corpul de clădire existent va fi reabilitat din punct de vedere funcțional și modernizat din punct de vedere al instalațiilor și echipamentelor.

Conform proiectului, se vor executa lucrări de conformare cu normativele privind siguranța în exploatare și siguranța la incendiu a clădirilor publice.

„În prezent, clădirea se află într-o stare avansată de degradare a finisajelor și mai puțin a elementelor stucturale, avariile fiind datorate atât cauzelor seismice, dar și neseismice”, se precizează în proiectul de hotărâre.

(M.T.)