Personal din învățământul special din județul Suceava a fost instruit printr-un proiect realizat împreună cu voievodatul polonez Podkarpackie

Consiliul Judeţean Suceava a  implementat în perioada 02.11.2016 – 01.11.2018 proiectul de mobilitate cu titlul „Perfecţionarea personalului din învăţământul special din judeţul Suceava în instituţii similare din Voievodatul Podkarpackie”, număr de referință 2016-1-RO01-KA101-023394, finanţat din Programul Erasmus+ al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport, în valoare de 53.700 euro.

 

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu două organizaţii gazdă din Polonia, respectiv Şcoala Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi din oraşul Rzeszow şi Centrul şcolar Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszynskiego din localitatea Mrowla. Consiliul Judeţean Suceava a avut rol de beneficiar al proiectului şi a condus un consorţiu naţional de mobilitate alcătuit din unitățile de învățământ special din judeţul Suceava aflate în subordinea sa, respectiv Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava; Grădiniţa Specială Fălticeni; Liceul Tehnologic Special Bivolărie; Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Stelian” Rădăuţi; Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului și Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc.

Obiectivele proiectului au avut ca prioritate dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi a personalului din domeniul învăţământului special ce îşi desfăşoară activitatea în unitățile de învățământ special din judeţul Suceava, urmărind:

  • îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi aptitudini cheie pentru 30 de persoane (cadre didactice şi personal) din unitățile de învățământ special din judeţul Suceava, prin efectuarea unei perioade de 7 zile de observare directă în şcolile partenere din Polonia şi confirmarea acestor competențe prin acordarea unor Certificate de mobilitate Europass;
  • îmbunătăţirea actului educaţional adresat copiilor și tinerilor din unitățile de învățământ special din judeţul Suceava și sporirea capacității învăţământului special, astfel încât acesta să fie în măsură să ofere activităţi, programe şi strategii care răspund mai bine nevoilor copiilor cu CES în materie de învăţare şi dezvoltare personală şi care să faciliteze integrarea acestora pe piaţa muncii;

  • creşterea motivaţiei cadrelor didactice şi personalului din domeniul învăţământului special în vederea îmbunătăţirii activităţii profesionale şi rămânerii în sistem.

          În cadrul proiectului s-au desfășurat trei perioade de mobilitate, la care au participat câte 10 cadre didactice și personal din învățământul special din județul Suceava, selectate transparent şi documentat pe baza unor criterii prestabilite, care au întrunit condiţiile de eligibilitate, respectându-se egalitatea de şanse şi urmărind aportul final la dezvoltarea strategică a unităților de învățământ de proveniență. De asemenea, au fost realizate o serie de materiale promoționale (afișe, pliante, mape, pixuri, stick-uri, roll-up-uri) care au contribuit la vizibilitatea acțiunilor desfășurate și la diseminarea rezultatelor obținute, precum și 5 evenimente (2 ateliere, 2 mese rotunde, 1 conferință finală) care au permis participanților la mobilitățile proiectului să împărtășească din experiența acumulată la școlile din Polonia. Pentru implementarea cu succes a proiectului a existat o monitorizare atentă a acțiunilor desfășurate, precum și o evaluare permanentă a participanților la mobilitate.

Proiectul a avut ca rezultat dezvoltarea performanțelor profesionale a cadrelor didactice și personalului din unitățile de învățământ special din județul Suceava, rezultat care va contribui la creșterea nivelului educațional din școlile speciale, dar a reprezentat și un schimb de experiență care consolidează legăturile durabile dintre județul Suceava și voievodatul Podkarpackie.(C.P.)