Firmele sucevene pot transmite până în 23 noiembrie solicitări în vederea stabilirii numărului de locuri pentru învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar viitor

Operatorii economici din judeţul Suceava pot transmite până pe 23 noiembrie 2018 solicitările de şcolarizare a elevilor şi numărul de locuri pentru învăţământul dual şi profesional, astfel încât să se poată adapta proiectul cifrei de şcolarizare pentru anul 2019-2020 la cerinţele pieţii muncii şi a tendinţelor de dezvoltare economică.

ISJ Suceava a informat, miercuri, într-un comunicat de presă, că potrivit prevederilor din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat aprobată prin OMENCȘ nr. 5033/29 august 2016 și din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual aprobată prin OMEN nr. 3554/29 martie 2017, cifra de școlarizare se stabilește anual, pe baza nevoilor pieții muncii și a tendințelor de dezvoltare, precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici.

“Ținând cont de aceste prevederi, inspectoratul școlar trebuie să adapteze proiectul cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 la solicitările operatorilor economici, conform precizărilor din Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020 aprobat prin OMEN nr. 5402 din 01.11.2018”, se menţionează în comunicat.

Astfel, conform modelului prevăzut în anexa la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020, solicitările operatorilor economici pentru învățământul dual vor fi transmise până la data de 23 noiembrie 2018, la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) prin e-mail la adresa vet@tvet.ro.

Sursa citată precizează că în cazul învățământului profesional, solicitările de școlarizare ale operatorilor economici vor fi înaintate unităților de învățământ profesional și tehnic partenere sau inspectoratelor școlare, până la data de 23 noiembrie 2018, conform modelului prevăzut în anexa la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020.

Cifrele de școlarizare propuse de IȘJ pentru anul școlar 2019-2020 sunt înaintate spre aprobare MEN în luna ianuarie 2019.

ISJ Suceava mai precizează că OMEN nr. 5402 din 01.11.2018, formularele de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul dual / învățământul profesional și materialele de informare sunt postate pe site-ul instituţiei,  http://www.isj.sv.edu.ro/,  la secțiunea Noutăți.