Autorizațiile de construire a depozitului ecologic de la Pojorâta au fost suspendate de Tribunalul Suceava. Obiectivul a fost deja recepționat

Tribunalul Suceava a decis, joi, suspendarea autorizațiilor de construire a depozitului de deșeuri Pojorâta, obiectiv care a fost deja recepționat.

FOTO: http://adevarul.ro/

Cererea de suspendare a autorizațiilor de contruire pentru depozitul ecologic Pojorâta a fost formulată de Aristide Maxim care acționează de mai mulți ani pentru stoparea construcției acestui depozit inclus în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din județul Suceava.

Astfel, Tribunalul Suceava a respins ca nefondate excepţiile tardivităţii plângerii prealabile şi a lipsei de obiect formulate de CJ Suceava.

„Admite cererea formulată de reclamantul Maxim Samuilă Aristide. Suspendă executarea parţială a autorizaţiilor de construire nr. 39/03.10.2012 şi nr. 23/19.04.2013, în ceea ce priveşte obiectivul Depozit Ecologic Pojorâta, până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie de drept. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare”, se arată în minuta Tribunalului Suceava.

În 28 septembrie 2017 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava o cerere de chemare în judecată, formulată de un număr de opt cetățeni ai comunei Pojorâta, respectiv Danici Alexandru Marius, Danici Elena, Maxim Samuilă Rodica, Samuilă Nicoleta, Moraru Veronica, Stremciuc Mirela, prin mandatar Maxim Samuilă Aristide, reprezentanți convențional prin Societatea Civilă de Avocați Corciu &Asociații București având ca obiect anularea Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pojorâta nr. 80/09.09.2016 privind trecerea din domeniul public al Comunei Pojorâta în domeniul public al Județului Suceava a unui bun imobil – teren în suprafață de 9 ha, fiind formulată în contradictoriu cu Consiliul Local al comunei Pojorâta, U.A.T. – Comuna Pojorâta,   Primarul   comunei   Pojorâta   (toți   reprezentați   convențional   de  avocat Șoldănescu Radu) și Consiliul Județean Suceava, iar Tribunalul Suceava a respins această cerere care se află în apel.

Consiliul Județean Suceava a aprobat, în 16 octombrie, cu unanimitate de voturi, alocarea sumei de 120.000 de lei pentru angajarea unei case de avocatură specializate pentru reprezentarea instituției în instanță în condițiile în care, o firmă de avocatură din Cluj Napoca a deschis o nouă acțiune în instanța de contencios prin care cere anularea mai multor acte care au stat la baza proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Suceava prin care s-au construit două depozite ecologice de deșeuri la Moara și Pojorâta, s-au închis gropile neconforme și s-a dezvoltat noua infrastructură pentru gestionarea deșeurilor din județ.

 

 

De menționat este că în data de 11 octombrie 2018 a fost înregistrată la Consiliul Județean  Suceava cererea de chemare în judecată  formulată  de Societatea Civilă Profesională de Avocați Plopeanu & Ionescu, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca prin care se cere anularea Hotărârii Consiliului local Pojorâta nr. 69 din 16.09.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal aferent Depozitului de Deșeuri Pojorâta, act administrativ normativ al cărui emitent este Consiliul Local Pojorâta, beneficiar fiind Consiliul Județean Suceava; anularea în parte a Autorizatiei de construire nr. 39 din data de 03.10.2012, emisă de Președintele Consiliului Județean Suceava, exclusiv în privinta autorizării lucrărilor de construcții privind Depozitul ecologic Pojorâta, desființarea constructiei Depozitului ecologic de deșeuri Pojorâta, edificată în baza Autorizației de construire nr. 39 din data de 03.10.2012.

 

Asociația Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Gestionare a Deșeurilor Suceava a decis sprijinirea Comunei Pojorâta și a Județului Suceava în acest litigiu, prin formularea unei cereri de intervenție accesorie în dosarul indicat și prin recomandarea formulată către Consiliul Județean Suceava de a proceda la achiziționarea unor servicii juridice pentru formularea apărărilor necesare în litigiu.

Mai mult, reprezentanții primăriilor din județ au concluzionat că în situația în care se va decide desființarea depozitului Pojorâta există riscul ca județul Suceava să achite coreții financiare pentru suma aferentă obiectivului de investiții în cauză, sau pentru suma reprezentând valoarea întregului contract de finanțare. (T.B.)