ISJ Suceava propune 72 de clase cu 1.781 de locuri pentru școlarizare în învățământul dual și profesional în anul școlar 2019-2020. Se propun clase pentru multe dintre meseriile căutate acum

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat pentru NewsBucovina că în urma solicitărilor pentru 1912 locuri pentru școlarizarea elevilor prin învățământul profesional și dual înaintate de 297 de operatori economici,  IȘJ Suceava a analizat capacitatea unităților de învăţământ profesional tehnic, capacitatea și existența autorizării / acreditării ARACIP pentru calificările profesionale și a propus pentru anul școlar 2019-2020 un număr de 72 clase cu 1781 elevi.

Anuţei a spus că din totalul celor 72 de clase propuse de ISJ Suceava pentru anul şcolar viitor,  58 de clase sunt pentru învățământul de masă, 13 clase pentru învățământul special şi o clasă pentru învățământul particular, gradul de satisfacere a solicitărilor fiind de 93,1 la sută.

“Diferența de 6,9% (131 locuri) nu a putut fi satisfăcută ca urmare a numărului mic de solicitări pe anumite calificări (de ex. 5 Frigotehniști), nefiind posibil constituirea grupelor sau clase de studiu. Din cele 72 clase propuse, 55 clase sunt pentru învățământ profesional și 17 clase sunt pentru învățământ dual”, a explicat Anuţei.

Astfel, pe domenii de formare/ calificări, ISJ Suceava a propus o clasă în domeniul Agricultură (horticultor), Comerț (Comerciant-vânzător) – 0,5 clase

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice (Mozaicar – montator placaje; Dulgher -tâmplar-parchetar; Fierar betonist – montator prefabricate, Zidar – pietrar-tencuitor) – 3,5 clase, Electric (Electrician exploatare joasă tensiune) – 1 clasă

Estetica şi igiena corpului omenesc (Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist) – 1,5 clase, Fabricarea produselor din lemn (Tâmplar universal) – 4,5 clase

Industrie alimentară (Brutar – patiser -preparator produse făinoase, Preparator produse din carne şi peşte) – 3,5 clase, Industrie textilă şi pielărie (Confecţioner produse textile, Confecţioner articole din piele şi înlocuitori)– 8 clase

Mecanică (Tinichigiu vopsitor auto, Mecanic auto, Lăcătuș mecanic prestări servicii)– 20 clase, Turism şi alimentaţie (Bucătar, Lucrător hotelier, Cofetar – patiser, Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie)– 11,5 clase

El a menţionat că pentru învățământul dual clasele au fost repartizate la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava – 1clasă, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava – 1 clasă, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret – 1clasă, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni – 1 clasă, Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava – 4,5 clase, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava – 2,5 clase,

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava – 1 clasă, Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei – 2 clase, Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc – 1 clasă, iar la Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc – 2 clase.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava a arătat că solicitările pentru învățământul dual s-au făcut pentru următoarele calificări profesionale: Brutar – patiser -preparator produse făinoase, Bucătar, Cofetar – patiser, Constructor drumuri și poduri, Electrician aparate și echipamente electrice și energetice, Electrician exploatare joasă tensiune, Electromecanic utilaje și instalații industriale, Electronist aparate și echipamente, Frigotehnist, Instalator instalații tehnico – sanitare și de gaze, Mecanic auto, Mecanic utilaje și instalații în industrie, Operator în industria malțului și a berii, Operator la mașini cu comandă numerică, Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, Pădurar, Preparator produse din lapte, Sudor, Tinichigiu vopsitor auto, Zidar – pietrar-tencuitor și Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar.

Potrivit ISJ Suceava, operatorii economici care au solicitat școlarizarea prin învățământ dual sunt: SC PRIM CONSULTING SRL, SC MÂNCARE RAPIDĂ SRL, SC AUTONET IMPORT SRL, SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL, SC QUICK TRANSPEDITION SRL, SC OCTAVIAN VADANA SRL, SC TRUTZI SRL Scheia, SC LINDA ECOTIL SRL, SC BETTY ICE SRL, SC SIDEM SRL, SC AMBRO SA, SC COM BUCOVINA, SC SUMEC SA, SC COM BUCOVINA, SC ELECTROCUNSTRUCȚIA ELCO SA, SC EGGER ROMÂNIA SRL, SC RAILEX SRL, SC ICC PROD SRL, SC MAGHEBO SRL, SC PRO TITIN SA, SC BESTUCCO SRL, SC ING SERVICE SRL, SC AUTOTURIST SRL, SC LITTLE STAR SRL, SC DORNA TURISM SA, SC VERA MAR BUCOVINA SRL, OCOLUL SILVIC DORNA, SC IZVORUL SOMEȘULUI MARE RA, OCOLUL SILVIC JOSENII BÂRGĂULUI, SC NIRAL SRL, SC ING CAFE SRL, SC IRIMESCU ORIZONT CONSTRUCT SRL, SC TERA CONSULT EXPERT SRL și SC BERMAS SA.

Cifrele de școlarizare propuse de IȘJ Suceava pentru anul școlar 2019-2020 sunt înaintate spre aprobare MEN în luna ianuarie 2019.

Ca urmare a prevederilor din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat aprobată prin OMENCȘ nr. 5033/29 august 2016 și din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual aprobată prin OMEN nr. 3554/29 martie 2017, cifra de școlarizare se stabilește anual, pe baza nevoilor pieții muncii și a tendințelor de dezvoltare, precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici.

(L.B.)