Peste 16.000 de cărți funciare eliberate gratuit, anul trecut, proprietarilor de imobile din județul Suceava

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava a anunțat, miercuri, într-un comunicat de presă, că în anul 2018 au fost eliberate, în mod gratuit, peste 16.000 de cărți funciare pentru proprietarii de imobile din județul Suceava, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023. Lucrările de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava.

„În anul 2018, în cadrul lucrărilor de cadastru general pe sectoare cadastrale, au fost înregistrate 16.436 de imobile, reprezentând o suprafață de 10.000,31 de hectare de teren agricol din județul Suceava”, a arătat sursa citată.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava a mai arătat că anul trecut a semnat contracte de finanțare cu 101 unități administrativ-teritoriale, iar 83 dintre acestea au încheiat contracte de prestări servicii de cadastru general pentru aproximativ 98.253 de imobile, reprezentând o suprafață de 34.608,17 ha.

De asemenea, în anul 2018, au fost scoase la licitație primele trei UAT-uri din județ care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, care prevede înregistrarea sistematică a imobilelor din 660 de comune din toate județele țării.

„Pojorâta, Poiana Stampei și Vama se numără printre cele 194 de UAT-uri pentru care ANCPI a inițiat procedura de licitație”, menționează Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava.

Conform OCPI Suceava, în prezent, din totalul de 114 de UAT-uri din județul Suceava, două (Moara și Mănăstirea Humorului) sunt cadastrate în proporție de sută la sută, iar în alte 97 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

„Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de aproximativ 312 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local”, a mai arătat OCPI Suceava.

(M.T.)