Casa de Pensii Suceava Suceava a plătit de la începutul anului aproape 4,7 milioane de lei reprezentând contravaloarea a 1.160 de ajutoare de deces

Directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, a anunțat, miercuri, într-un comunicat de presă că instituţia a  plătit în perioada 3 ianuarie- 15 februarie 2019 aproape 4,7 milioane de lei reprezentând contravaloarea a 1160 de ajutoare de deces.

El a explicat că, potrivit legislaţiei în domeniu privind sistemul unitar de pensii publice, în cazul decesului unei persoane asigurat sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat  cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

El a spus că legislaţia mai prevede că asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

 “Aşadar, ajutorul de deces este un drept de asigurări sociale acordat asiguraţilor şi pensionarilor  sistemului public de pensii , astfel încât , în ambele cazuri, prevăzute de lege, acordarea ajutorului de deces este condiţionată de calitatea de asigurat sau pensionar al persoanei decedate, respectiv calitatea de asigurat sau pensionar al persoanei care încasează ajutor de deces ( în situaţia prevăzută la art.126 din Legea nr.263/2010)”, a mai spus Boliacu.

Directorul executiv al CJP Suceava a menţionat că până la adoptarea legilor anuale bugetare, la acordarea prestaţiilor începând cu data de 1 ianuarie 2019 se vor aplica prevederile Legii nr. 3/2018 privind  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi ale Legii nr. 2/2018 privind bugetului de stat.

El a precizat că, în prezent, cuantumul ajutorului de deces  este de 4.162 lei  în cazul decesului asiguratului sau pensionarului şi de

2.081 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Sursa citată mai arată că printre documentele  necesare pentru obţinerea ajutorului de deces se numără cererea pentru acordarea ajutorului de deces,  certificatul de deces (original si copie),    actul de identitate al solicitantului (original şi copie), actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie), dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie), precum şi o copie după cuponul de pensie al persoanei decedate.

 În cazul în care persoana decedată avea calitatea de salariat se depune o cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificatul de deces(original si copie), se prezintă actul de identitate al solicitantului (original si copie) şi actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau ,după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie), documente din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare(original si copie) şi adeverinţă de salariat şi extras REVISAL,după caz.

Boliacu a mai declarat că ajutorul de deces se achită, potrivit prevederilor legale, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.

(L.B.)