DGASPC Suceava va elibera, de miercuri, bilete de călătorie gratuită de transport interurban persoanelor cu handicap, dar și pentru asistenții sau însoțitorii acestora

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava a anunțat, marți, că de miercuri începe eliberarea de bilete gratuite de călătorie pentru persoanel cu handicap.

DGASPC Suceava arată că potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1017 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap ,  art.2 “În termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri, pentru fiecare mod de transport se va stabili prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale un model de convenţie privind transportul persoanelor cu handicap, denumită în continuare Convenţia”.

Astfel ministrul Muncii și justiției sociale și ministrul Transporturilor au emis Ordinul nr. 124/28.01.2019 și respectiv 546/20.02.2019 prin care se stabilesc trei modele de convenție privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, cu autobuzele sau microbuzele și cu navele. Acest ordin a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 150 din 26.02.2019.

Începând cu data de 27.02.2019, DGASPC Suceava va elibera bilete de călătorie gratuită cu respectarea Normelor metodologice privind  modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap. 

Eliberarea biletului de călătorie gratuită se face de către DGASPC numai în baza cererii persoanei cu handicap, reprezentantului legal sau altei persoane cu împuternicire notarială în acest sens dată de către persoana cu handicap/reprezentantul legal, după caz sau în baza cererii asistentului personal pentru următoarele categorii de persoane:

    a) persoanele cu handicap grav;

    b) persoanele cu handicap accentuat;

    c) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;

    d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;

    e) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora;

    f) persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă;

  g) asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă”, arată DGASPC Suceava.

   Cererea se depune la DGASPC şi va cuprinde numărul, data documentului de încadrare pe baza căruia se solicită biletele de călătorie gratuită şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

    Pe baza cererii, DGASPC eliberează numărul de bilete de călătorie gratuită cuvenit, stabilind valabilitatea acestora.