CAS Suceava a încheiat 709 acte adiţionale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru perioada aprilie-iunie

Preşedintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, medicul Claudiu Cobuz, a anunţat, luni, într-un comunicat de presă, că instituţia a încheiat 709 acte adiţionale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în contract la sfârşitul lunii martie 2019.

Cobuz a precizat că în conformitate cu Ordinul MS/CNAS nr. 442/290/2019 s-a prelungit până la 30 iunie 2019 termenul de aplicare al prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a HG nr. 140/2018.

Astfel, s-au încheiat acte adiţionale pentru perioada menţionată cu 275 de medici de familie, cu 108 medici din ambulatoriul de specialitate, cu 27 de laboratoare de analize medicale, radiologie, CT şi RMN din  ambulatoriul de specialitate paraclinic.

Alte 11 acte adiţionale s-au încheiat cu furnizori din ambulatoriul de specialitate de recuperare, 51 cu medici dentişti din asistenţa medicală dentară, 3 cu furnizorii de îngrijiri la domiciliu, 15 acte adiţionale au fost încheiate cu unităţile spitaliceşti din judeţ, 136 cu furnizorii de medicamente, 63 cu furnizorii de dispozitive medicale, 2 cu furnizorii de transport sanitar neasistat şi 18 acte adiţionale pentru un număr 4 centre de permanenţă.

Totodată, CAS Suceava a încheiat pentru aceeaşi perioada, 01 aprilie- 30 iunie 2019, un număr de 137 de acte adiţionale cu furnizorii aflaţi în contract la sfârşitul lunii martie 2019 care derulează programe naţionale de sănătate, respectiv pentru Programe derulate prin unităţile spitaliceşti – 4, pentru Programul de diabet zaharat (determinarea hemoglobinei glicozilate) – 3, pentru programele derulate prin farmacii cu circuit deschis  – 127 şi pentru servicii medicale de dializă – 3.

“Bugetul alocat pentru perioada aprilie-iunie 2019 este cu 3% mai mare comparativ cu cel din primele 3 luni ale anului şi permite asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale în judeţul Suceava”, a menţionat Cobuz.

El a arătat că bugetul alocat pentru prima jumătate a acestui an, pentru servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în valoare de 265.216. 010 lei,  este în creştere comparativ cu perioada similară a anului trecut, când în semestrul I 2018 bugetul a fost de 250.382.870 lei.

 (L.B.)