Claudiu Cobuz: Modul de furnizare a serviciilor medicale din cadrul sistemului public de asigurari de sănătate din România respectă principiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii- „Sănătate pentru toţi!”

Preşedintele director al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, medicul Claudiu Cobuz, a apreciat, vineri, într-un comunicat de presă, că modul de furnizare a serviciilor medicale din cadrul sistemului public de asigurări de sănătate din România respectă principiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii: ,,Sănătate pentru toţi!”.

El a amintit că, anual, în data de 7 aprilie, este marcată Ziua Mondială a Sănătăţii fiind un prilej de conştientizare a populaţiei cu privire la marile probleme de sănătate cu care se confruntă omenirea, iar sloganul din acest an este: „Acoperire universală de sănătate: (pentru) toată lumea, (de) peste tot”.

Cobuz a explicat că sloganul Zilei Mondiale a Sănătăţii subliniază astfel nevoia evidentă ca toţi oamenii, fără niciun fel de discriminare, să beneficieze de serviciile de sănătate.

“Sistemul românesc de asigurări de sănătate permite acordarea serviciilor medicale de urgenţă tuturor persoanelor, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat, respectiv pachetul minimal de servicii pe fiecare tip de asistenţă medicală”, a declarat Cobuz.

El a menţionat că, în cursul anului trecut,  peste 100.000 de persoane neasigurate din judeţul Suceava au beneficiat de servicii medicale de urgenţă decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate.

“Calitatea de asigurat, care permite accesarea pachetului de servicii medicale de bază, poate fi obţinută prin plata contribuţiei la Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau prin încadrarea în oricare dintre categoriilor de persoane care beneficiaza de asigurare, fără plata contribuţiei”, a subliniat medicul sucevean.

Preşedintele director general al CAS Suceava a arătat că la sfârşitul lunii martie 2019, în judeţul Suceava, din totalul celor 501.157 de persoane asigurate aflate în evidenţa instituţiei, 369.038 de persoane sunt asigurate fără plata contribuţiei, reprezentând un procent de  73,63 la sută.

Medicul sucevean a mai precizat că persoanele asigurate fără plata contribuţiei sunt: copiii până la vârsta de 18 ani (163.060 asiguraţi), tinerii cu vârsta 18-26 ani, dacă sunt elevi, studenţi, ucenici (17.270 asiguraţi), coasiguraţii (soţ, soţie, părinţi fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate – 22.332 asiguraţi), persoanele cu handicap (4.854 asiguraţi), femeile însărcinate sau lăuzele (1.018 asigurati), persoanele incluse în Programe Naţionale de Sănătate (1.222 asiguraţi), persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj (2.969 asigurati) şi pensionarii (129.333 asiguraţi).   

“Persoanele asigurate în România pot beneficia de servicii medicale care devin necesare pe perioada deplasării într-un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu legislaţia statului respectiv, pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate, eliberat gratuit de CAS Suceava”, a mai declarat Cobuz adăugând că în judeţul Suceava au fost eliberate anul trecut 7.380 de carduri europene, numărul acestora fiind în creştere în fiecare an.

El a spus că şi prin formularul european S2 (E112), eliberat de Casa de Asigurări de Sănătate, persoanele asigurate pot beneficia de tratament în statele membre ale Uniunii Europene, în condiţiile în care  tratamentul respectiv se regăseşte printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază şi nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obţinerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii.

Cobuz a informat că în anul 2018 CAS Suceava a eliberat 18 formulare S2 (E112), prin care pacientii au efectuat tratament în străinătate, aceştia adresându-se unor unităţi sanitare din Italia, Austria şi Germania, formularele fiind acordate pentru pacienţi cu afecţiuni pediatrice, ortopedice, dermatologice şi oncologice şi au un cost orientativ de peste 75.000 Euro. (L.B.)