Județul Suceava va fi reprezentat de 13 elevi din clasele VII-XII la etapa naţională a Olimpiadei de limbi r