Programul pentru pensionarii cu pensii mici, dă bătăi de cap medicilor de familie

Toţi cei 285 medici de familie din judeţ au fost aşteptaţi duminică la sediul CAS Suceava, pentru a ridica noile formulare de reţete, întrucât de la 1 martie a intrat în vigoare programul social prin care pensionarii cu venituri din pensii de cel mult 600 de lei beneficiază de compensare de 90% din preţul de referinţă. Este vorba de medicamentele din sublista B, cu compensare de 50%. Pentru celelalte categorii de asiguraţi, medicii pot folosi în continuare, până la 30 iunie 2009, vechile formulare tipizate.
„Prin aplicarea acestor prevederi se instituie o măsură de protecţie socială asupra unei largi categorii de persoane pensionate, cu pensii de până la 600 lei, care în felul acesta vor avea un acces sporit la medicamentele prescrise de medicul curant”, spune şefa CAS Suceava, Michaela Pelepco.
Potrivit informaţiilor CAS, pentru a putea beneficia de această prevedere legislativă, pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei pe lună trebuie să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum şi o declaraţie pe propria răspundere că nu realizează şi alte venituri decât cele din pensii.
Medicul va consemna în fişa medicală a pensionarului şi în registrul de consultaţii numărul talonului şi cuantumul pensiei şi va anexa la fişa medicală declaraţia dată pe propria răspundere de către pensionari. În cadrul acestui program, medicul de familie trebuie să prescrie 3 medicamente din sublista B, a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă pe prescripţie trebuie să fie de până la 300 de lei/lună. El mai prescrie inclusiv medicamente ca o consecinţă a actului medical prestat de alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe baza scrisorii medicale.
Din procentul de compensare, 50% este suportat din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, iar 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru reţetele de care beneficiază pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 600 de lei pe lună.

Acest program de protecţie socială este binevenit pentru pensionarii mai săraci, dar va da mai multă bătaie de cap medicilor de familie, fiind mai mare atât răspunderea, deoarece este vorba de acte ce trebuie verificate cu atenţie, cât şi volumul de muncă, a declarat medicul de familie Irina Badrajan, purtător de cuvânt al Asociaţiei Judeţene a Medicilor Generalişti Suceava.
„Nouă ne complică şi ne îngreunează activitatea, iar în plus vom avea o mare răspundere, fiindcă e vorba de banul public, la urma urmei. Noi trebuie să anexăm la fişa bolnavului toate acele acte care trebuie pregătite pentru un eventual control. Plus că vom pierde timp până scrie pacientul declaraţia pe proprie răspundere. Cred că va trebui să facem nişte foi tipizate, ca să meargă mai repede. Programul este făcut în pripă, nu toţi medicii au aflat de el şi trebuie anunţaţi, fiindcă deja populaţia ştie de el şi de două săptămâni ne tot pistonează”, a mai spus Irina Badrajan.

loading...