Primăria Suceava vrea să modernizeze cu 6,2 milioane de lei străzile Ștefan Luchian, Barbu Ștefănescu Delavrancea și Crângului și solicită aprobarea Consiliului Local. Lucrările ar dura șase luni

Primăria Suceava vrea să modernizeze străzile Ștefan Luchian, Barbu Ștefănescu Delavrancea și Crângului și solicită Consiliului Local să aprobe indicatorii tehnico economici.

Astfel, modernizarea străzii Ștefan Luchian este estimată la 3,1 milioane de lei și presupune amanajarea suprafeței carosabile pe 4325  mp, a suprafeței pietonale pe 1385 mp.

Primarul Ion Lungu precizează că pentru realizarea acestei modernizări se propune, din punct de vedere tehnic, aplicarea unui sistem rutier carosabil cu îmbrăcăminți asfaltice și realizarea unui sistem pietonal nou cu pavele autoblocante de 8 cm. Partea carosabilă va fi încadrată cu borduri mari din beton de ciment de 20 x 25 x50, iar delimitarea accesului la proprietăți  și trotuare cu borduri  mici din beton de ciment de 10 x 15x 50. De asemenea se vor executa lucrări de semnalizare rutieră și o rețea de canalizare pluvială subterană.

Strada este asfaltată până la intersecția cu str.Crângului, iar pe restul traseului este pietruită, iar în acest moment tronsonul asfaltat  este neîntreținut și prezintă numeroase degradări, cu gropi și făgașe, fisuri, crăpături și desprinderi de agregate din masa betonului asfaltic, iar traficul pe această stradă se desfășoară cu dificultate, în condiții de siguranță reduse.

În ceea ce privește strada Crângului, costurile sunt estimate la 2,47 milioane de lei.

Pentru realizarea acestei modemizări se propune aplicarea unui sistem rutier carosabil cu îmbracaminți asfaltice și realizarea unui sistem pietonal nou cu pavele autoblocante de 8 cm. Suprafața totală afectată de Iucrări va fi de aproximativ 4850 mp. Se vor executa lucrări de semnalizare rutieră și o rețea de canalizare pluvială subterană.

Primarul Ion Lungu arată că această stradă este pietruită pe întreaga lungime și prezintă numeroase degradări, necesitând periodic Iucrări costisitoare de întreținere.

Pe această stradă evacuarea apelor pluviale se face în condiții necorespunzătoare, trotuarele sunt inexistente, apa rezultată din precipitații ajunge pe platforma străzii, iar traficul se desfășoara cu dificultate, în condiții de siguranță reduse.

Strada Barbu Ștefănescu Delavrancea are o lungime de aproximativ 200 de metri cu lățimea platformei între 4,50  și 5,50 m având  o parte carosabilă de aproximativ 3,0 m, iar lucrările de modernizare vor costa aproape 700.000 de lei.

În prezent strada este pietruită pe întreaga lungime, iar traficul se desfășoară cu dificultate și urmează să fie asfaltată.

Suprafața totală afectată de lucrări va fi de aproximativ 1250 mp urmând ca partea carosabilă să fie încadrată cu borduri mari din beton de ciment de 20 x 25 x50, iar delimitarea acceselor la proprietăți și trotuare cu borduri  mici din beton de ciment de 10 x 15x 50. De asemenea se vor executa semnalizare rutieră și o rețea de canalizare pluvială subterană.

Toate aceste lucrări se vor executa în termen de șase luni. (N.B.)