Municipiul Suceava a pierdut în ultimul an peste 160.000 de mp de spații verzi, iar suprafața aferentă fiecărui locuitor a scăzut sub norma europeană, de la 26,88 mp la 25,12 mp/locuitor. Municipalitatea își propune reconversia terenurilor degradate, dar și preluarea unor noi suprafețe de spații verzi

Municipiul Suceava a pierdut din martie 2018 o suprafață de peste160.000 de mp de spații verzi potrivit unui raport de actualizare al Registrului local al spațiilor verzi care va fi discutat în prima ședință a Consiliului Local Suceava.

Astfel, potrivit prevederilor legale, autoritățile locale au obligația realizării evidenței spațiilor verzi de pe teritoriul unității administrative prin constituirea registrului  local al spațiilor verzi,  pe care îl actualizează  ori de câte ori intervin modificări.

Registrul local al spațiilor verzi din municipiul Suceava a fost aprobat în martie 2018 prin  inventarierea spațiilor verzi, a speciilor de arbori existenți în municipiul Suceava, precum și a caracteristicilor cantitative și calitative ale acestora și s-a stabilit că anual se va prezenta Consiliului Local  al municipiului Suceava un raport de actualizare pentru anul anterior.

În urma actualizării s-a constatat că în spațiile verzi ale municipiului au fost înregistrate eronat două terenuri care au circa 5400 de mp și care sunt proprietate privată și pentru care la data executării măsurătorilor pentru inventarierea spațiilor verzi nu au fost prezentate documentele de proprietate, dar și o parcare de 2550 de mp de pe bulevardul 1 Decembrie 2018 care a fost amenajată după aprobarea Registrului spațiilor verzi fiind afectată o suprafață de 1490,09 mp de spații verzi.

Cea mai mare suprafață afectată, de 154129,59 mp aparține unui teren situat în intravilanul municipiului  Suceava, amplasat în lungul râului Suceava.

Acest teren s-a degradat ca urmare a inundațiilor din 30 iunie 2018 care au determinat pierderea funcțiunilor prin distrugerea spațiului verde prin acumularea de aglomerări de pietriș  și depozite de aluviuni torențiale.

În raport se menționează că aceste terenuri vor fi supuse  reconversiei și refuncționalizării, cu fonduri europene prin programul POR 2014-2020, fiind deja aprobată de CL Suceava documentația tehnico- economică și a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului „Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava”.

„În urma actualizării, rezultă că suprafață de 2476502,15 mp înregistrată în Registrul local al spațiilor verzi din municipiul Suceava la data de 29.03.2018, s-a diminuat cu 161014,55 mp, rezultând suprafața actualizată de 2315037,60 mp, ceea ce reprezintă 25,12 mp/locuitor de la 26,88 mp/locuitor înainte de actualizare. În vederea atingerii normei europene de 26 mp spațiu verde per cap de locuitor, Municipiul Suceava își propune reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate, precum și preluarea unor noi suprafețe de teren în categoria spațiilor verzi”, se mai arată în raport.(T.B.)