Reînscrierea preşcolarilor în grădiniţe începe în data de 6 mai, iar înscrierea copiilor nou-veniţi se va desfăşura începând cu 21 mai. În judeţul Suceava sunt disponibile peste 19 500 de locuri în grădiniţele din învăţământul de masă şi aproximativ 1000 de locuri în învăţământul particular.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat pentru NewsBucovina că pentru anul şcolar 2019-2020 sunt prevăzute 19 599 de locuri în unităţile de învăţământ preşcolar de masă şi 1003 locuri în învăţământul preşcolar particular.

El a spus că în învăţământul de masă sunt prevăzute 875 de grupe de preşcolari în cele 350 de grădiniţe cu program normal şi 25 de grădiniţe cu program prelungit, în timp ce în învăţământul particular sunt 47 de grupe în cele două grădiniţe cu program normal şi 5 grădiniţe cu program prelungit.

Anuţei a precizat că din totalul grupelor de preşcolari din învăţământul de masă, 256 sunt la grupa mică, 298 la grupa mijlocie şi 321 la grupa mare, locurile fiind repartizate astfel: 5648 la grupa mică, 6674 la grupa mijlocie şi 7277 la grupa mare.

El a mai spus  că din totalul grupelor din unităţile de învăţământ preşcolar particular, 19 sunt la grupa mică, 14 la grupa mijlocie şi 14 la grupa mare, locurile fiind repartizate astfel: 389 la grupa mică, 299 la grupa mijlocie şi 315 la grupa mare.

De precizat este că în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit derularea succesivă a următoarelor etape: din data de 6 mai începe reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2019-2020, iar din data de 21 mai se desfăşoară înscrierea copiilor nou-veniţi în grădiniţe.

MEN menţionează că orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi, eventual, pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Sursa citată precizează că ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare, grupa mijlocie şi grupa mică.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice”, mai precizează MEN.

Printre criteriile generale de departajare enunţate de MEN se numără: existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă; existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

MEN arată că fiecare unitate de învăţământ elaborează criteriile specifice de departajare, care sunt aprobate de Consiliul de Administraţie al unităţii şi sunt avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean, iar acestea nu pot  fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri”

“Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale”, mai precizează MEN.

Conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar trebuie să afişeze informaţii vizând capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată), numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare), criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor, precum şi numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

“Menţionăm că unităţile de învăţământ preșcolar privat au și obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)”, informează MEN.

(L.B.)