Patru programe proprii de formare ale CCD, acreditate de CNFP

Spre deosebire de anii anteriori, în care oferta Casei Corpului Didactic Suceava (CCD) cuprindea cursuri acreditate ale altor furnizori, recent au fost acreditate de către Centrul Naţional de Formare Profesională (CNFP) pentru 4 programe proprii. Este vorba despre programele: Mentalitate şi identitate europeană, Tehnici de comunicare, Educaţie, calitate, excelenţă şi Şcoală pentru toţi. Pentru alte 6 programe, Casa Corpului Didactic Suceava a depus documentaţia în vederea acreditării: Managementul şcolii incluzive europene, Ştiinţă, performanţă, excelenţă, Ecologie şi protecţia mediului, Managementul proiectelor europene, Viitor artişti plastici, Tehnologia informaţiei şi comunicării.

Potrivit IŞJ Suceava, activităţile de formare continuă la nivelul unităţilor şcolare s-au desfăşurat în cadrul colectivelor de catedră, comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice. La nivelul judeţului funcţionează un număr de 1.188 comisii metodice şi cercuri pedagogice- 140 la învăţământul preşcolar, 223 la învăţământul primar şi 825 la învăţământul gimnazial şi liceal.

loading...