Centru sportiv la Pârteştii de Sus

Asociaţia sportivă ,,Speranţa” de la Şcoala cu clasele I-VIII Pârteştii de Sus desfăşoară în această perioadă micro-proiectul „Centrul Sportiv Minerul”, care se adresează deopotrivă copiilor şi elevilor, dar şi comunităţii. „Derulând acest micro-proiect, vom dezvolta baza sportivă a asociaţiei sportive şi, implicit a şcolii, astfel încât activitatea sportivă din localitatea noastră să capete noi valenţe”, a declarat directorul şcolii menţionate, totodată coordonator al proiectului, prof. Marcel Cojocar Sahlean.

Pentru desfăşurarea activităţilor propuse prin acest proiect, se va realiza Centrul de recuperare întreţinere şi menţinere a sănătăţii. În acest sens, se vor executa lucrări de reparaţii la terenul de sport, la sala de gimnastică şi se va achiziţiona aparatura necesară dotării centrului. Finanţarea proiectului are o valoare 22.650 lei, din care 3.210 lei reprezintă contribuţia comunităţi. Prin acest proiect, comunitatea va beneficia de mai multe servicii: de programe de recuperare şi gimnastică, în special pentru femeile disponibilizate sau a căror soţi au fost disponibilizaţii, pentru cadrele didactice ale şcolii şi pentru ceilalţi cetăţeni din localitate.

Vor fi organizate întreceri sportive, cu participanţi de toate vârstele, la diferite ramuri sportive, atât pentru copiii şi elevii minerilor disponibilizaţi, pentru copiii şi elevii salariaţilor Salinei Cacica, cât şi pentru ceilalţi copii şi elevi din localitate. Coordonatorii proiectului s-au gândit şi la petrecerea plăcută şi utilă a timpului liber de către elevi, copiii minerilor disponibilizaţi sau ai salariaţilor Salinei Cacica, implicându-i în activităţi sportive sau invitându-i ca spectatori la diferite manifestări sportive.

Totodată, prin acest proiect se vor asigura condiţii optime de desfăşurare a orelor de educaţie fizică şi a opţionalului de sport pentru elevii şcolii, iar elevii cu aptitudini sportive vor fi promovaţi la licee sau cluburi sportive.

loading...