Peste 800 de cadre didactice sucevene s-au înscris la Concursul Naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea mai- iulie 2019


Intră acum și în grupul de

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat,marţi, pentru NewsBucovina, că la Concursul Naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea mai- iulie 2019, s-au înscris 834 de candidaţi.

 Anuţei a spus că, pe discipline, cei mai mulţi candidaţi sunt la învățători- 128 şi educatori -107, la educație fizică și sport 92, la limba română- 88, matematică- 72, limba engleză- 54, geografie- 30, psihopedagogie specială- 29, istorie- 28, limba franceză- 20, la religie ortodoxă şi biologie câte 19 candidaţi, la cultură civică- 11, la chimie,  turism și servicii câte 10, la educație muzicală şi arte vizuale câte 9 candidaţi, la economie și educație antreprenorială 8, la alimentație publică- 7 (maiștri instructori), protecția mediului- 7, fizică- 7, transporturi- 7, la alimentație publică, mecanică,  terapie educațională complexă și integrată câte 6 candidaţi, la consiliere psihopedagogică, economic, administrativ poștă, silvicultură câte 5 candidaţi, la electrotehnică, electromecanică, energetică (maiștri instructori)- 4, la educație muzicală specializată – muzică instrumentală -3, electrotehnică, electromecanică -3, filosofie și logică -3, limba germană-3, informatică -2, limba ucraineană- 2, mecanică (maiștri instructori)- 2, iar la agricultură-horticultură, asistență medicală generală (maiștri instructori), comerț (maiștri instructori), construcții, educație muzicală specializată – studii teoretice, educație tehnologică, farmacie şi kinetoterapie câte un candidat.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ Suceava, în judeţul Suceava sunt disponibile 607 posturi, din care 124 rezervate şi 483 vacante, 378 complete şi 229 incomplete.

El a precizat că din totalul posturilor disponibile, 77 au viabilitate mai mare de 4 ani, iar 530 cu viabilitate mai mică de 4 ani.

Anuţei a menţionat că din totalul posturilor cu viabilitate mai mare de 4 ani, 62 de posturi sunt în unităţi de învăţământ din mediul urban şi 15 în mediul rural, iar 14 posturi sunt în unităţi de învăţământ particular şi 63 în învăţământul de masă.

Astfel, câte 10 posturi cu viabilitate mai mare de 4 ani sunt la învăţători şi la matematică, 9 posturi la disciplina educaţie fizică, 8 posturi la educatori, 6 posturi la disciplina fizică, 3 la muzică instrumentală,câte 2 la limba engleză, informatică şi kinetoterapie, câte un post la biologie-chimie, chimie, fizică-chimie, arhitectură, armonie, grafică, electromecanică, electronică, electrotehnică şi 16 posturi pentru maiştri.

Conform Calendarului Concursului naţional de ocupare a posturilor

didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, în perioada 3-28 iunie 2019 este prevăzută organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecțiilor speciale la clasă, în data de 17 iulie va avea loc proba scrisă, pe 23 iulie vor fi afişate rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă, înregistrarea contestaţiilor la ISJ şi transmiterea acestora la centrele de evaluare în perioada 23-24 iulie, rezolvarea contestaţiilor este prevăzută în intervalul 24-29 iulie 2019, iar afişarea rezultatelor finale în 30 iulie.

(L.B.)


Intră acum și în grupul de