Contractul cadru din sănătate aduce noutăți nu tocmai pe placul medicilor

De la 1 aprilie, dată la care intră în vigoare noul Contract-cadru, este obligatorie prescrierea medicamentelor sub forma denumirii comune internaţionale (DCI), iar managerii de spital trebuie să afişeze, lunar, cheltuielile unităţii pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Potrivit Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, care va intra în vigoare la începutul lunii aprilie, excepţie de la prescrierea medicamentelor sub forma DCI (specificând substanţa activă) vor face doar cazurile justificate medical în fişa pacientului, în concordanţă cu diagnosticul.

Ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, este de părere că prescrierea medicamentelor sub forma DCI va îmbunătăţii accesul asiguraţilor la medicamente. În prezent, medicii de familie prescriu medicamentele sub denumirea comercială. O altă prevedere a contractului cadru obligă farmaciile aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate să elibereze numai medicamentele care dau preţul de referinţă în cadrul denumirii comune internaţionale prescrise de medic. Preţul de referinţă reprezintă preţul medicamentului cel mai ieftin înregistrat la Ministerul Sănătăţii din categoria celor cu aceeaşi substanţă activă. Ministerul a decis stabilirea preţului de referinţă printr-o medie a celor mai mici preţuri din 12 ţări europene.

Cu acordul asiguratului, însă, se pot elibera şi alte medicamente cu aceeaşi substanţă activă, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială. De asemenea, se introduce o nouă obligaţie a caselor de asigurări de sănătate, de a deconta contravaloarea serviciilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie sau medicii de specialitate din ambulatoriu au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatură medicală corespunzătoare pentru realizarea acestor servicii.

Tot de la 1 aprilie, potrivit Contractului cadru, medicii de familie nou-veniţi într-un cabinet de medicină primară vor avea şase luni la dispoziţie pentru a obţine numărul minim de asiguraţi pe lista sa, în loc de trei luni cum este prevăzut în prezent.

loading...