Până la sfârşitul lunii, CAS va încheia contractele cu furnizorii de servicii medico-farmaceutice


Intră acum și în grupul de

CAS Suceava anunţă că procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenţă medicală se va desfăşura pe parcursul acestei luni, data limită de finalizare fiind 30 aprilie. „În vederea încheierii contractelor pe acest an, furnizorii trebuie să depună la CAS Suceava, până la data de 15 aprilie, cererile, însoţite de documentele necesare. Listele cu aceste documente, pentru fiecare tip de asistenţă medico-farmaceutică, sunt afişate la sediul CAS şi pot fi găsite pe pagina de web a CAS Suceava, www.cassv.ro. Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal al furnizorului şi ştampila firmei”, precizează Cristina Iordăchel, preşedintele-director al CAS Suceava, cu menţiunea că, până la finalizarea procesului de contractare, CAS Suceava va încheia acte adiţionale la contractele încheiate pentru anul 2008 cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.

Aceasta mai spune că diferenţele rezultate ca urmare a negocierii contractelor pentru anul 2009 şi prevederile cuprinse în actele adiţionale vor fi regularizate ulterior.

În această perioadă, CAS Suceava va organiza întâlniri de lucru cu reprezentanţii Colegiului Judeţean al Medicilor, Colegiul Medicilor Dentişti, Asociaţia Medicilor de Familie, Colegiul Judeţean al Farmaciştilor şi conducerile spitalelelor din judeţ în vederea negocierii clauzelor suplimentare care vor fi cuprinse în contractele din acest an.


Intră acum și în grupul de