CAS Suceava a încheiat noile contracte pentru servicii medico-farmaceutice, fiind înregistrați încă 25 de noi furnizori, din care opt de dispozitive medicale și șapte de asistență medicală dentară. Cobuz: Sistemul asigurărilor sociale de sănătate reprezintă principala cale de acces a cetățenilor către servicii medicale

CAS Suceava a anunțat, vineri, că a desfăşurat în luna iulie procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenţă medicală, iar în vederea încheierii actelor adiționale/contractelor pentru acest an, furnizorii au transmis la CAS Suceava, în perioada 04-08 iulie, cererile, însoţite de documentele necesare.

Au fost respinse inițial contractare nouă dosare, respectiv un furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu, trei farmacii și cinci furnizori de servicii medicale paraclinice a fost afișat, iar comisia de soluționare a constestatiilor a admis opt contestații, motivând că au fost înlăturate cauzele care au condus la respingerea dosarelor de comisia de contractare și a fost respins dosarul de contractare al furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu.

CAS Suceava arată că numărul actelor adiționale/contractelor valabile începând cu 01 august 2019, comparativ cu situația actelor adiționale aflate în derulare la dată de 31.07.2019, pe fiecare tip de asistență medicală, este următorul:

-Medicină primară – 273 (fără furnizori noi);

-Ambulatoriu de specialitate clinic – 112 (din care 3 furnizori noi);

-Ambulatoriu de specialitate paraclinic – 29 (din care 3 furnizori noi);

-Ambulatoriu de specialitate de recuperare – 10 (fără furnizori noi);

– Asistență medicală dentară – 57 (din care 7 furnizori noi);

– Îngrijiri la domiciliu – 3 (din care 1 furnizor nou)

-Asistenţă medicală spitalicească – 16 (din care 1 furnizor nou);

-Furnizori de medicamente (Farmacii) – 136 (din care 2 furnizori noi);

-Furnizori de dispozitive medicale – 67 (din care 8 furnizori noi);

-Furnizori transport sanitar neasistat – 2 (fără furnizori noi).

Pe parcursul derulării procesului de contractare au avut loc ședințele celor trei comisii mixte, la care au participat reprezentanți ai Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Judeţean al Medicilor, Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Familie Suceava, Patronatului Judeţean al Medicilor de Familie,  Patronatului medicilor de specialitate din specialităţile clinice, Organizaţiei sindicale a medicilor de specialitate și Consiliului Județean Suceava.

De asemenea, au avut loc negocieri cu reprezentanții spitalelor din județ în vederea stabilirii sumelor de contract pentru anul 2019 pentru spitalizare continuă, de zi și cronici.

„În condițiile în care CAS Suceava a încheiat un număr de 25 de contracte noi și bugetul  alocat anului 2019 este în valoare de 479.913.760 lei, cu 19,66% mai mare față de bugetul alocat la contractare pentru anul 2018, putem afirmă că sistemul asigurărilor sociale de sănătate reprezintă principala cale de acces a cetățenilor către servicii medicale”, a declarat Claudiu Cobuz, președinte-director general al CAS Suceava.