Centrul Diecezan Caritas Iași va derula un proiect din fonduri europene pentru reducerea numărului de persoane social-vulnerabile din municipiul Suceava

Centrul Diecezan Caritas Iași anunță începerea proiectului „CARE – Cooperare și asistență. Respect și egalitate!”, menit să reducă numărul de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții, combaterea excluziunii sociale și creșterea accesului la servicii socio-medicale pentru  persoanele vârstnice cu domiciliul în Municipiului Suceava, Comuna Pârgărești (județul Bacău) și Comunele Mircești și Hălăucești (județul Iași).

Proiectul are drept scop creșterea gradului de implicare activă a comunității în dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor vârstnice din localitățile menționate pe perioada de implementare a proiectului.

În același timp, organizația urmărește creșterea calității vieții pentru un număr de 165 de persoane din localitățile în cauză, prin oferirea de servicii socio-medicale specializate în cele 30 de luni de implementare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 2,765,510.56 lei, din care 2,350,683.96 lei valoare nerambursabilă UE și 414,826.60 lei valoare nerambursabilă din bugetul național.

Perioada de derulare a proiectului este cuprinsă între 31.05.2019 și 30.11.2021.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.