ITM Suceava : 17 angajatori au fost sancţionaţi după ce inspectorii instituţiei au depistat în luna iulie 39 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată

Inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Romeo Butnariu, a informat, miercuri, într-un comunicat de presă, că 17 angajatori au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare totală de 360 000 de lei, după ce inspectorii instituţiei au depistat în cadrul controalelor efectuate în luna iulie 39 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată.

El a spus că inspectorii de muncă din cadrul ITM Suceava au efectuat, în cursul lunii iulie,  300 controale, din care 219 în domeniul relaţiilor de muncă şi 81 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind aplicate, pentru deficienţele constatate, 200 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 473.000 lei.

Butnariu a spus că în urma celor 219 controale efectuate în domeniul relaţiilor de muncă s-au aplicat 83 de sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de 428.000 lei.

Printre deficienţele constatate de inspectorii ITM în domeniul relaţiilor de muncă se numără neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor, nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară, nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă, precum şi nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Inspectorul şef al ITM Suceava a precizat că în aceeaşi perioadă au fost efectuate şi 81 de controale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă fiind aplicate 117 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 45.000 lei.

 Butnariu a arătat că printre deficienţele constatate de inspectorii de muncă în timpul acestor controale se numără lipsa semnalizărilor de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, neîndeplinirea cerințelor  minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, neasigurarea echipamentului individual de protecție, neefectuarea de către persoane competente a verificărilor periodice în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale, necomunicarea şi necercetarea evenimentelor produse, neacordarea unui alt echipament individual de protecție nou, care să-l înlocuiască pe cel degradat sau a cărui calitate de protecție s-a pierdut, precum şi lipsa autorizării privind securitatea și sănătatea în muncă.

El a subliniat că în cursul lunii iulie au fost comunicate instituţiei 27 evenimente.

Butnariu a mai precizat că în urma interogării Registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat că, la data de 1 august, figurează ca fiind înregistrate 131.039 de contracte individuale de muncă active, iar dintre acestea 121.627 sunt contracte pe durată nedeterminată, iar alte 9.412 contracte sunt pe durată determinată.(L.B.)