Cadrele didactice sucevene, neinteresate de „Scrisorile de mulţumire” ale Ministerului Educaţiei

Consiliul de Administraţie al IŞJ Suceava a analizat cele 146 de dosare depuse de cadrele didactice pentru acordarea de către Ministerul Educaţiei, dar cu contribuţie financiară locală, a distincţiilor pentru activităţi performante în învăţământ, fiind validate 98. Potrivit adjunctului IŞJ Suceava, Vasile Monacu, distincţia „Ghe. Lazăr” clasa a III-a va fi acordată unui număr de 23 de cadre, aceeaşi distincţie, dar clasa a II-a, va fi atribuită unui număr de 34 de profesori, iar clasa I pentru 29 de cadre. De asemenea 12 profesori vor primi „Diplome de excelenţă”.

Aceste distincţii se dau în limita a 6% din numărul total de cadre didactice cu gradul didactic I din judeţ, şi cu încadrarea în fondurile bugetare alocate şi comunicate de fiecare primărie.

Judeţul Suceava are aproximativ 3.200 de cadre didactice cu gradul I.
Pentru a primi una din distincţiile menţionate, cadrele didactice trebuie să aibă gradul didactic I şi să fi obţinut calificativul “foarte bine” în învăţământ în ultimii 10 ani, în cazul Diplomei “Gh. Lazăr” clasa III, 15 ani la clasa a II-a, 20 de ani la clasa I şi 25 de ani în cazul Diplomei de excelenţă. Primirea acestor distincţii înseamnă un plus cuprins între 10-20% din suma salariilor de bază pe ultimele 12 luni, şi se acordă o singură dată în cariera unui cadru didactic.

Tot ca distincţie, la solicitarea cadrelor didactice se poate acorda şi „Scrisoarea de mulţumire”, dar care nu presupune şi un stimulent financiar. Trebuie menţionat faptul că nici un profesor nu a solicitat acordarea acestei distincţii. „Oamenii nu mai sunt îndrăgostiţi numai de hârtii fără valoare materială. Având în vedere salariile din învăţământ, sunt interesaţi să primească şi o mică mulţumire financiară”, a spus adjunctul IŞJ Suceava.