Spitalul judeţean fi administrat de CJ, spitalele municipale şi cele locale de consiliile locale

De anul viitor directorii spitalelor din județ vor fi numiți de autoritățile locale, la propunerea consiliilor de administraţie ale unităților medicale. Tot de anul viitor spitalul judeţean va fi administrat de CJ Suceava, spitalele municipale de consiliile municipale, iar cele orăşeneşti de consiliile locale.

Potrivit Ministerului Sănătății, Legea descentralizării în Sănătate va fi elaborată până la 1 iulie şi va intra în vigoare la 1 septembrie. De la 1 ianuarie 2010 spitalele, cu excepţia celor regionale şi a celor de interes naţional, vor trece în administrarea autorităţilor locale, după ce Guvernul a aprobat, duminică, strategia descentralizării în domeniul Sănătăţii. Ministrul Ion Bazac a anunţat că urmează să fie adoptate patru acte normative: Legea descentralizării în Sănătate – prin care unităţile medicale vor fi transferate în administrarea autorităţilor locale, Legea sănătăţii publice – prin care se realizează reorganizarea activităţii medicale, HG privind înfiinţarea Institutului Naţional de Sănătate Publică şi HG privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicină Legală.

Primele două acte normative vor fi elaborate până la 1 iulie şi vor intra în vigoare la 1 septembrie. De la 1 ianuarie, spitalele vor trece în administrarea autorităţilor locale astfel: spitalele judeţene vor fi administrate de consiliile judeţene, spitalele municipale de consiliile municipale, iar cele orăşeneşti de consiliile locale.
Spitalele regionale şi cele care vor fi declarate de interes naţional (unde se realizează acte medicale de înaltă performanţă), institutele naţionale de cercetare şi cele clinice, vor rămâne în subordinea Ministerului Sănătăţii.

Sistemul naţional de urgenţe rămâne în subordinea Ministerului Sănătăţii încă trei ani şi va fi finanţat de la bugetul de stat. Cei de la minister spun că în momentul în care se va constata că avem un sistem de urgenţă care să facă faţă standardelor europene, şi el va fi transferat autorităţilor locale.
Prin Legea sănătăţii publice vor fi înfiinţate consilii de administraţie la nivelul spitalelor, alcătuite din trei membri care vor reprezenta Ministerul Sănătăţii – prin compartimentele de sănătate publică , autorităţile locale şi casele de asigurări de sănătate.

Directorul spitalului va fi numit de autoritatea locală, la propunerea consiliului de administraţie al spitalului. Acesta va fi fie medic, fie absolvent de studii superioare în alt domeniu decât medicina, care trebuie să aibă studii postuniversitare de trei ani în cadrul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică. Primul curs al acestei şcoli va începe la 1 octombrie 2009.
Prin Legea descentralizării în sănătate, vor fi transferate totodată direcţiile de sănătate publică în subordinea consiliilor judeţene, sub numele de direcţii de asistenţă medicală. Noua structură va coordona toate activităţile de asistenţă medicală din judeţ, va reprezenta autoritatea locală în consiliul de administraţie al spitalului, va aloca resurse la nivel judeţean şi local în funcţie de nevoi, va aviza proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor medicale şi planurile de investiţii finanţate din bugetul local, dar şi proiectele de dotare cu aparatură.

După descentralizare, unităţile medicale vor fi finanţate din trei surse, respectiv din Fondul Naţional de Asigurări de Sănătate, bugetul Ministerului Sănătăţii – pentru programe naţionale de sănătate, dotare cu aparatură de înaltă performanţă, plata rezidenţilor, finanţarea unităţilor de primiri urgenţă şi pentru activităţile de cercetare – şi de la bugetele locale (pentru reparaţii curente şi capitale, utilităţi, consolidări, achiziţii de echipamente de inventar şi de aparatură medicală, cu excepţia celor de înaltă performanţă).