Medicii de familie suceveni au fost desemnați prin decizie a șefului CAS Suceava să poată recomanda pentru bolnavii cu diabet zaharat dozarea hemoglobinei glicozilate

Președintele-Director General al CAS Suceava, Claudiu Cobuz, a emis astăzi o decizie prin care medicii de familie aflați în relație contractuala cu instituția „sunt desemnați să recomande investigația paraclinică dozarea hemoglobinei glicozilată pentru bolnavii cu diabet zaharat.”

În conformitate cu legislația in vigoare, bolnavii cu diabet zaharat au dreptul la evaluare prin dozarea hemoglobinei glicozilată, pe baza recomandării făcute de medicul specialist diabetolog, de medicul cu competenta/atestat în diabet sau de medicul desemnat (medicul de familie), în mod gratuit, dar nu mai mult de două dozări/bolnav/an, a precizat acesta.

Directorul General al CAS Suceava, dr. Claudiu Cobuz

Aceasta evaluare se poate efectua la unul din cele trei laboratoare de analize medicale cu care CAS are încheiate contracte de servicii medicale paraclinice, care se regăsesc pe site-ul CAS Suceava, în limita bugetului alocat.

Potrivit sursei citate, în esență, controlul metabolic de durată, exprimat prin valoarea hemoglobinei glicozilate, reprezintă un parametru deosebit de important pentru monitorizarea persoanelor cu diabet zaharat. Datele actuale sugerează în mod clar că valoarea HbA1c se corelează cu momentul apariției și cu riscul de invalidate dat de complicațiile cronice specifice.

Aceasta desemnare a medicilor de familie va permite un acces rapid și facil al bolnavilor cu diabet zaharat la evaluarea prin dozarea hemoglobinei glicozilată, consideră directorul CAS Suceava.