Proiectul “Comunicare interculturală – factor de integrare socială” va fi lansat miercuri la CJ Suceava

Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor asigură finanţarea proiectului „Comunicare interculturală – factor de integrare socială”, ce va fi derulat la nivelul judeţului Suceava de către Societatea Filantropică Diana. Lansarea oficială a acestuia va avea loc miercuri, 20 mai 2009, la ora 11, în sala Ciprian Porumbescu, din cadrul Consiliului Judeţean Suceava, etaj 1.

În cadrul proiectului, care se va desfăşura până la finele lui 2009, se va urmări crearea unui cadru de integrare socială a cetăţenilor străini din state non –UE aflaţi în România, prin organizarea unor cursuri de comunicare interculturală destinate atât străinilor, cât şi funcţionarilor publici din judeţul Suceava. Proiectul este finanţat prin Fondul European pentru Integrarea Resortisanţilor Ţărilor Terţe, Programul Anual 2008.

Parteneri în acest proiect sunt Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Rădăuţi şi Fundaţia „Habitat pentru Umanitate” România – Filiala Rădăuţi.

Printre activităţile din cadrul proiectului se numără realizarea unor materiale de promovare, desfăşurarea unor seminarii de instruire pentru funcţionarii publici şi resortisanţii ţărilor terţe din judeţul Suceava; realizarea unui manual de comunicare interculturală; diseminarea rezultatelor şi a modelului de bună practică. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cei 50 de resortisanţi care vor participa la sesiuni de instruire în domeniul comunicării interculturale, precum şi 120 de funcţionari publici din cadrul autorităţilor centrale şi locale care vor fi pregătiţi în domeniul comunicării interculturale din judeţul Suceava.