Training cu tema “Fondul social european şi incluziunea socială”, la DGASPC Suceava

Miercuri, 20 mai 2009, între orele 11.00 – 14.00, va avea loc la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, un training cu tema “Fondul social european şi incluziunea socială”.

Participanţii, asistenţi sociali şi specialişti în domeniul protecţiei sociale din judeţul Suceava, vor fi informaţi asupra posibilităţilor de finanţare şi a mecanismelor de accesare a fondurilor prin intermediul Fondului Social European, cu scopul de a promova şi susţine procesul complex de incluziune socială .

Trainingul va fi susţinut de experţii Secretariatului Tehnic Permanent pentru Ocupare şi Incluziune Socială Regiunea Nord-Est, respectiv Conf.univ.dr. Anca Tompea, Director STPNE, Lect. univ. drd. Oana Bădărău, Expert incluziune socială şi Lect.univ.drd. Sebastian Năstuţă, Expert excluziune socială.

Scopul trainingului este a explica conceptul de incluziune socială, de a prezenta oportunităţile de finanţare pe care Fondul Social European le oferă prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi care pot să susţină combaterea excluziunii sociale. Temele abordate sunt: Fondul Social European şi Fondurile Structurale, Incluziunea şi excluziunea socială în context european.

Proiectul “Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială – Regiunea Nord – Est” (ID 4775) este derulat de Fundaţia Academică “Petre Andrei” Iaşi şi este cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului constă în oferirea de asistenţă tehnică membrilor Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială şi membrilor Parteneriatelor Judeţene din Regiunea de Nord – Est pentru consolidarea capacităţii acestora de a accesa finanţări din fonduri structurale, pentru creşterea investiţiei în capitalul uman şi crearea de parteneriate adaptate noilor caracteristici ale pieţii muncii flexibile şi incluzive.

loading...