Elevii de la Grupul Şcolar „Tomşa Vodă” Solca, câştigătorii concursului „Prietenii pompierilor”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava au organizat sâmbătă, în localitatea Solca etapa judeţeană a concursului „Prietenii pompierilor” .

Acest concurs reprezintă activitatea extraşcolară de pregătire a elevilor şi are un caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se organizează în scopul: dezvoltării capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi al promovării atitudinilor şi comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor; formării şi dezvoltării la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, hotărârea, perseverenţa, cinstea, corectitudinea şi disciplina, etc.; atragerii unui număr mare de elevi la desfăşurarea activităţilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor”.

Concursul cuprinde o probă teoretică şi două probe practice, respectiv proba „Pista de îndemânare peste obstacole” şi proba – Ştafeta de 400 m cu obstacole.

La startul acestei competiţii s-au prezentat 9 echipaje de fete şi băieţi. Fetele au fost de la Grup Şcolar „Tomşa Vodă” Solca; Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 3 „Mihai Eminescu” Rădăuţi; Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 1 Vatra Dornei; Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 4 Suceava; Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 2 „Ion Irimescu” Fălticeni iar băieţii de la Grup Şcolar „Tomşa Vodă” Solca; Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 3 „Mihai Eminescu” Rădăuţi; Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 1 Vatra Dornei; Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 2 „Ion Irimescu” Fălticeni.

La sfârşitul competiţiei la fete, locul I a revenit echipajului de la Grup Şcolar „Tomşa Vodă” Solca; locul II- Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 1 Vatra Dornei; locul III– Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 3 „Mihai Eminescu” Rădăuţi; locul IV- Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 4 Suceava; locul V- Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 2 „Ion Irimescu” Fălticeni.

La băieţi locul I a fost ocupat tot de Grup Şcolar „Tomşa Vodă” Solca; locul II de Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 1 Vatra Dornei; locul III– Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 3 „Mihai Eminescu” Rădăuţi; locul IV- Şcoala Generală cu clasele I-VIII nr. 2 „Ion Irimescu” Fălticeni.

Toate probele s-au desfăşurat în condiţii de maxima siguranţă, fair-play şi disciplină sportivă iar câştigătorii au fost recompensaţi cu diplome, cupe şi premii.

loading...