Doi ingineri silvici, un pădurar și administratorul unei firme, trimiși în judecată de procurorii din Vatra Dornei pentru fals în înscrisuri și fals intelectual pentru marcări fictive de arbori și exploatări fictive

Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei au dispus trimiterea în judecată a patru inculpaţi, dintre care primul a activat în calitate de pădurar în cadrul  Ocolului Silvic Vatra Dornei şi este totodată administrator al unei societăţi comerciale care are ca obiect principal de activitate exploatarea forestieră, al doilea a activat în calitate de inginer silvic în cadrul  Ocolului Silvic Vatra Dornei, al treilea activează ca inginer silvic în cadrul Ocolului Silvic Vatra Dornei, iar al patrulea este administrator al unei societăţi comerciale care are ca obiect principal de activitate exploatarea forestieră.

Procurorii arată că primul inculpat care a activat în calitate de pădurar în cadrul  Ocolului Silvic Vatra Dornei şi este totodată administrator al unei societăţi comerciale care are ca obiect principal de activitate exploatarea forestieră, a fost trimis în judecată pentru cinci infracțiuni ,,fals material în înscrisuri oficiale”, cinci infracțiuni de „uz de fals”  șase complicități la infracţiunea continuată de „fals intelectual” (patru acte materiale) şi șase complicități la infracțiunea de  „fals intelectual”.

El este acuzat că în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a semnat în fals la rubrica „Beneficiar”,  5 din 6 contracte de prestație silvică completate de șeful biroului fond forestier în baza cererilor pentru marcarea unor arbori în suprafețe de vegetație forestieră din afara fondului forestier național (pășune împădurită), formulate de  şase proprietari primite de el, pe care cunoscând că sunt false, le-a depus la responsabilul fond forestier cu scopul derulării procedurii de semnare a contractului de către „Prestator” respectiv Direcția Silvică Suceava.

După înregistrarea contractelor la „Prestator”, el ar fi completat și semnat 6 carnete de marcare inventariere a unor arbori (fiecare cuprinzând coperta carnetului de marcare-inventariere, fila/filele carnetului cu diametrele unor arbori, procesul verbal de efectuare a marcării și fișa de grupare a arborilor pe specii, categorii de diametre și clase de calitate) pe care le-a predat persoanei desemnate cu marcarea, care la rândul său le-a semnat, astfel asumându-și-le și le-a depus la Ocolul Silvic Vatra Dornei pentru întocmirea actelor de punere în valoare (APV-urilor), constituirea partizilor și emiterea autorizațiilor de exploatare.

În două din cele 6 situații marcările au fost fictive nefiind efectuate în teren, iar în celelalte 4 situații datele consemnate în carnetele de marcare inventariere nu corespund realității din teren.

De asemenea, deşi în actele de marcare pentru suprafața de pășune a unuia dintre proprietari s-a menţionat că arborii au fost marcați în anul 2016 cu vopsea maro, în realitate arborii erau marcați cu vopsea albastră încă din anul 2015.

Marcările arborilor ar fi fost efectuate de acesta singur sau împreună cu nepotul său în prezența proprietarilor de teren sau a unor membri ai familiei, cu ciocanul original RP 33 259 pentru care i s-au emis de fapt delegații celui de-al doilea inculpat în dosar.

După constituirea partizilor și emiterea autorizațiilor de exploatare pentru firma administrată de cel de-al patrulea inculpat, primul inculpat a completat și semnat 6 procese verbale de predare-primire a partizilor constituite, pentru a atesta împrejurări necorespunzătoare cu adevărul, respectiv că împreună cu cel de al doilea inculpat au predat partizile în teren spre exploatare celui de-al patrulea inculpat, reprezentant al titularului autorizației de exploatare,  însă în realitate nici o partidă nu a fost predată efectiv în teren. În două partizi dintre acestea care au fost constituite fictiv nu s-au efectuat exploatări reale, în două partizi exploatarea a fost efectuată de doi muncitori ai firmei administrate de primul inculpat, iar în două partizi exploatarea a fost efectuată de proprietari sau rudele acestora.

Al doilea inculpat care a activat în calitate de inginer silvic în cadrul  Ocolului Silvic Vatra Dornei, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a șase infracțiuni continuate  de „fals intelectual” (patru acte materiale), șase infracțiuni de „uz de fals” şi doisprezece infracțiuni de „fals intelectual” .

El este acuzat că în calitate de inginer silvic în cadrul  Ocolului Silvic Vatra Dornei, fiind desemnat conducător al lucrărilor de inventariere (CLI) pentru suprafețele de vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național (pășune împădurită) aparținând unui număr de şase proprietari, a încredințat dispozitivul special de marcat  RP 33 259 pentru care avea delegații, primului dintre inculpaţi care singur sau împreună o altă persoană au marcat arbori în suprafețele a patru proprietari, iar după întocmirea de către acesta a patru carnete de marcare inventariere care nu corespundeau realității din teren în cele patru cazuri menționate și două carnete de marcare-inventariere fictive, le-a semnat și depus la Ocolul Silvic Vatra Dornei pentru întocmirea actelor de punere în valoare (APV-urilor).

Procurorii menționează că cele 6 carnete de marcare inventariere întocmite în fals fiecare cuprind câte 4 acte respectiv coperta carnetului de marcare-inventariere, fila/filele carnetului cu diametrele unor arbori, procesul verbal de efectuare a marcării și fișa de grupare a arborilor pe specii, categorii de diametre și clase de calitate.

Cu toate acestea, după constituirea partizilor și emiterea autorizațiilor de exploatare pentru firma administrată de cel de-al patrulea inculpat, al doilea inculpat a semnat 6 procese verbale de predare-primire a partizilor constituite, pentru a atesta împrejurări necorespunzătoare cu adevărul respectiv că împreună cu primul inculpat au predat partizile în teren spre exploatare firmei administrate de cel de-al patrulea inculpat, însă în realitate nici o partidă nu a fost predată în teren. În două partizi dintre acestea care au fost constituite fictiv nu s-au efectuat exploatări reale, în două partizi exploatarea a fost efectuată de doi muncitori ai firmei administrate de primul inculpat, iar în două partizi exploatarea a fost efectuată de proprietari sau rudele acestora.

Acesta ar fi întocmit şase rapoarte de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprenta RP 33 259, consemnând în fals că a efectuat marcarea în suprafeţele de teren ale celor şase proprietari, cu toate că în realitate marcarea a fost efectuată de primul inculpat, care nu avea dreptul de a folosi ciocanul silvic de marcat în calitatea sa de pădurar.

Al treilea inculpat care activează în calitate de inginer silvic în cadrul  Ocolului Silvic Vatra Dornei, a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni continuate  de „fals intelectual” pentru că fiind desemnat de șeful ocolului pentru verificarea în teren a actelor de punere în valoare (APV-urilor) pentru partizile constituite pe suprafețele de vegetație forestieră din afara fondului forestier național (pășune împădurită) aparținând celor şase proprietari, nu s-a deplasat în teren pentru verificarea APV-urilor, consemnând în fals pe toate APV-urile „Verificat în teren”.

Al patrulea inculpat care este administrator al unei societăţi comerciale care are ca obiect principal de activitate exploatarea forestieră, a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” ,șase complicități la infracțiunea de  „fals intelectual” şi două infracțiuni de „fals material în înscrisuri oficiale”.

El este acuzat că în calitate de administrator al unei societăţi comerciale care are ca obiect principal de activitate exploatarea forestieră, după  întocmirea actelor de punere în valoare (APV-urilor) pentru șase partizi constituite pe suprafețele de vegetație forestieră din afara fondului forestier național (pășune împădurită), în scopul eliberării autorizațiilor de exploatare pentru firma administrată de el, a falsificat contractele de vânzare-cumpărare a masei lemnoase încheiate între acești proprietari și societatea sa, atestând împrejurări necorespunzătoare cu adevărul respectiv că a cumpărat masa lemnoasă pe picior de la proprietari și va executa lucrările de exploatare conform legislației în vigoare.

După constituirea partizilor și emiterea autorizațiilor de exploatare pentru firma administrată de el, inculpatul a semnat 6 procese verbale de predare-primire a partizilor constituite,  pentru a atesta  împrejurări necorespunzătoare cu adevărul respectiv că a primit spre exploatare partizile în teren, însă în realitate nici o partidă nu a fost predată în teren. În două dintre acestea nu s-au efectuat exploatări reale, în două exploatarea a fost efectuată de doi muncitori ai firmei administrate de primul inculpat, iar în două  exploatarea a fost efectuată de proprietari.

De asemenea, inculpatul în calitate de administrator al unei societăţi comerciale care are ca obiect principal de activitate exploatarea forestieră, la data de 12.12.2016 a emis două avize de însoțire primare în care a atestat împrejurări necorespunzătoare cu adevărul, respectiv că în aceeași zi a încărcat cantitatea de 18 m.c. lemn rotund molid (34 piese) din punctul de încărcare Ocolul Silvic Vatra Dornei, precum şi cantitatea de 19 m.c. lemn rotund molid (44 piese) din punctul de încărcare Ocolul Silvic Vatra Dornei, pe care le-a transportat la punctul de descărcare al societății, fapt contrar realității din teren stabilite cu ocazia  cercetării la fața locului din data de 05.04.2017, când nu s-au identificat cioate provenite de la tăieri legale sau ilegale efectuate în suprafața de pășune a celor doi proprietari.

loading...