Cursul de formare de animatori din cadrul proiectului transfrontalier “Punte educaţională în Bucovina”, la final

În perioada 27 iunie – 03 iulie 2009, la Colegiul Naţional “Petru Rareş” din Suceava a avut loc cursul de formare de animatori de tineret din cadrul proiectului “Punte educaţionala în Bucovina”, derulat în parteneriat cu Gimnaziul orăşenesc nr. 6 din Cernăuţi.

Din partea partenerului ucrainean au fost prezenţi 40 de oaspeţi între care 12 profesori de la Gimnaziul orăşenesc nr. 6 din Cernăuţi, conduşi de directorul Ivan Ignat. Demn de remarcat este faptul că Masâşevska Valentina, a adus un număr important de profesori metodişti de la Direcţia de Învăţamânt Cernăuţi şi directori de şcoli din regiunea Cernăuţi. Tabloul prezenţei a fost completat cu 12 profesori de la Colegiul “Petru Rareş”, participanţi la curs şi un număr de invitaţi din comunitatea locală.

Cursul de formare de animatori de tineret a avut următoarele obiective:

1.însuşirea metodelor de învăţare non-formale şi cum pot fi ele aplicate în cadrul procesului de învăţământ;
2. conştientizarea importanţei stimulării spiritului de iniţiativă în rândul tinerilor /elevilor;
3. dezvoltarea capacităţii participanţilor de a face corelaţii între abordări locale ale cetăţeniei şi modele europene;
4. oferirea unui parcurs ideologic asupra integrării europene, de la origini şi până în prezent.

Anca Greculeac, asistent manager proiect, a prezentat liniile directoare ale învăţământului din cadrul colegiului, ca urmare a modificărilor produse în urma integrării României în UE, activităţile extraşcolare mari ale colegiului (concursuri şi festivaluri înscrise în calendarul MECI) şi parteneriatele externe pe care le derulează colegiul cu licee din Europa.

În cadrul luărilor de cuvânt, inspectorul IŞJ Suceava, Manuela David, inspectorul Masâşevska Valentina de la Direcţia de învăţământ Cernăuţi, Ivan Ignat, directorul gimnaziului Cernăuţi, Greculeac Anca, director adjunct al Colegiul „Petru Rareş” Suceava şi-au declarat disponibilitatea pentru a derula proiecte commune. S-a propus un schimb de carte în limba ucraineană şi în limba română pentru copiii aparţinând celor 2 minorităţi care învaţă în limba maternă în cele 2 ţări.

Din echipa de proiect au făcut parte: Laura Salciuc –manager, Anca Greculeac – asistent manager, Gabriela Ilisei – coordonator activităţi club european, Veronica Poriuc – contabil, Loredana Pătraşcu – secretar.

loading...