Primăria Rădăuțiului anunță beneficiarii finanțării nerambursabile din bugetul municipiului pentru activități nonprofit de interes local: zece asociații religioase și două din domeniul social

Primăria Municipiului Rădăuți, anunță printr-un comunicat de presă emis astăzi, rezultatele privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local pe anul 2019.

În acest sens, în data de 19.12.2019 s-a întrunit Comisia de evaluare. Potrivit sursei citate, ca urmare a verificărilor celor 12 dosare depuse, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019, Comisia de Evaluare și Selecție a hotărât admiterea și acordarea finanțărilor nerambursabile pentru 12 asociații, din care: două asociații din domeniul social și 10 parohii/asociații din domeniul culte religioase.

Suma totală aprobată pentru anul 2019 este de 240.000 lei:

140.000 lei – pentru proiecte din domeniul social ( Asociații și Fundații)

100.000 lei– pentru proiecte din domeniul cultelor religioase

Lista câștigătorilor:

Beneficiar Titlul proiectului Valoarea finanțării
Parohia ”Sfântul Dumitru” Rădăuți Dimensionare instalații încălzire 8.000
  Parohia ”Pogorârea Sfântului Duh” Rădăuți Instalarea  unui sistem de detecție, semnalizare și avertizare incendiu   12.000
  Parohia ”Nașterea Maicii Domnului” Rădăuți Construire corp C1, compus din magazie, cameră mortuară, oficiu, grup sanitar, lumânărar   8.000
  Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ”Mănăstirea Bogdana” Lucrări de refacere demisolclădire corp administrativ și chilii din complexul mănăstirii   20.000
Parohia ”Sfinții Arhangheli Mihai și Gavril” Rădăuți Finalizare lucrări subsol biserică + amenajare grup sanitar cu două cabine   8.000
Parohia Greco – Catolică Rădăuți Reparații curente la biserică și grup sanitar 8.000
  Biserica Penticostală ”Betel” Rădăuți Realizare scară exterioară metalică pentru evacuare situație de urgență   8.000
Biserica Penticostală ”Maranata” Rădăuți Instalare sistem de supraveghere video 8.000
Mănăstirea  ”Intrarea Maicii Domnului în Biserică” Realizare de lucrări termice   10.000
Parohia Romano – Catolică ”Nașterea Maicii Domnului” Lucrări de reparații și amenajări   10.000
Asociația ISEA Centrul  social Maria Ward Un dar pentru comunitate   20.000
Fundația umanitară ”Sfinții Ierarhi Leonte și Teodosie” Finanțare parțială a cheltuielilor privind utilitățile   120.000