Avalanşă de solicitări la CAS privind cardul european de sănătate

Numărul solicitărilor pentru cardul european de sănătate ce se eliberează de către CAS Suceava au crescut în ultima perioadă, explicaţia fiind plecările foarte dese în străinătate în această perioadă. Dacă în luna mai CAS a eliberat 411 carduri şi certificate provizorii, în iunie şi iulie au fost peste 1.300.

Cardul sau certificatul se eliberează gratuit, la cererea persoanei, fiind livrat personal asiguratului la domiciliu, prin scrisoare recomandată, în termen de 7 zile lucrătoare de la data verificării actelor depuse de asigurat.

Aceste documente dau dreptul titularului la servicii medicale în ţările europene atunci când apar urgenţe.

loading...