ISU Suceava nu întrerupe activitatea de relații cu publicul, dar roagă folosirea mijloacelor electronice atunci când e cazul

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a anunțat astăzi că nu întrerupe activitatea de relații cu publicul, dar, în contextul măsurilor care trebuie adoptate pentru reducerea riscului de transmitere a virusului COVID-19, facem următoarele recomandări:

📌 Depunerea/ridicarea solicitărilor de emitere a avizelor/autorizațiilor se va desfășura pe baza unei programări on-line sau telefonice, astfel încât să se evite aglomerări de persoane în spațiile destinate primirii documentațiilor;

📌 Investitorii/beneficiarii au posibilitatea de a depune documentațiile în format electronic la adresa de e-mail: isusuceava@yahoo.com;

📌 Factorii care concură la proiectarea, verificarea și punerea în operă a proiectelor vor solicita, în scris, acordarea asistenței de specialitate în cadrul unor audiențe;

📌 Pentru transmiterea petițiilor, cererilor, sesizărilor, reclamațiilor se va apela la metode alternative, care să nu presupună prezența fizică a persoanelor, după cum urmează:

> prin e-mail, la adresa: isusuceava@yahoo.com;

> prin fax, la numărul: 0230524432;

> prin poștă, la adresa: Municipiul Suceava, str. Universități, Nr.14.

ISU Suceava precizează că dacă vizita nu poate fi amânată, atunci persoanele trebuie să respecte recomandările personalului de la Punct Acces Control.