Angajații Curții de Apel Suceava vor lucra, până la sfârșitul lunii martie, și de la domiciliu. A fost suspendată activitatea directă cu publicul la nivelul arhivei şi registraturii instituției

Curtea de Apel Suceava anunță, printr-un comunicat de presă emis astăzi, că în perioada 16 – 31 martie 2020, cu posibilitatea reevaluării, personalul auxiliar de specialitate şi conex, din aparatul propriu al Curţii de Apel Suceava, ca instanţă distinctă, va desfăşura activităţi specifice posturilor ocupate şi de la domiciliu, în măsura în care natura activităţii permite.

Sursa arată că în fiecare zi lucrătoare angajaţii care vor lucra şi de la domiciliu, vor fi prezenţi la sediul instanţei, alternativ,  câte 4 ore, în intervalul orar 8 – 12 sau 12 – 16. De asemenea, se vor prezenta la serviciu, la solicitarea telefonică motivată a conducerii instanţei, pentru activităţi care sunt urgente şi care nu pot fi îndeplinite de la domiciliu.

Pentru funcţiile  menţionate în Planul specific de continuitate la nivelul aparatului propriu al curţii de apel, titularii ori înlocuitorii acestora vor asigura continuitatea postului la locul de muncă, în timpul programului de lucru de 8 ore zilnic ori peste program, atunci când situaţia o impune.

De asemenea, comunicatul anunță că în perioada 17.03- 24.04. 2020, se suspendă activitatea directă cu publicul la nivelul arhivei şi registraturii Curţii de Apel Suceava.

În perioada vizată, personalul cu atribuţii în acest sens, primeşte şi rezolvă solicitările formulate de justiţiabili şi de reprezentanţii lor prin poştă electronică, fax sau telefonic, precum şi, pentru persoanele pentru care aceste mijloace nu sunt disponibile, prin poştă, în formă scrisă.

Comunicarea către justiţiabili sau reprezentanţii lor a oricăror fotocopii, certificate, etc, se va face în modalităţile arătate mai sus. Consultarea dosarelor aflate pe rolul curţii de apel se va realiza prin intermediul aplicaţiei electronice ,, Info dosar”, pe baza parolei comunicată părţilor.

Comunicatul precizează că în situaţii excepţionale, pe baza unei cereri adresată în scris de către persoana interesată, preşedintele completului de judecată, un judecător din complet ori , în lipsă, preşedintele secţiei, poate permite prezenţa părţii sau a reprezentantului ei la sediul arhivei/ registraturii curţii de apel, pentru cauze care se judecă în perioada măsurilor speciale de protecţie împotriva răspândirii îmbolnăvirilor cu virusul Sars- Cov2, dacă se apreciază că aceasta este singura modalitate în care poate fi respectat dreptul la apărare.