Casa Județeană de Pensii va prelua cererile de deschidere a drepturilor de pensie în format electronic sau telefonic. Datele de contact

Directorul Executiv al Casei Judeţene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că din motive de siguranţă medicală legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu coronavirus Casa Judeţeană de Pensii Suceava a sporit numărul de sevicii oferite electronis sau telefonic.

Astfel, începând cu data de 18 martie 2020,  pe toată  durata decretării stării de urgenţă, operaţiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic sau pe e-mail.

Pentru asigurarea condiţiilor necesare pentru buna desfăşurare  a activităţii de înregistrare electronică, au fost alocate următoarele numere de telefon şi de e-mail, destinate acestei operaţiuni:

Telefon: 0759 429291 sau 0230/210743 interior 112

E-mail: pensii.suceava@gmail.com sau suceava@cjpsv.ro

Telefoanele alocate şi adresele de e-mail au fost postate pe site-ul  Casei Judeţene de Pensii Suceava.

Sursa precizează că procedura de lucru pentru înregistrarea cererilor de deschidere a drepturilor de pensie, va fi următoarea:

  • Numerele de telefon/adresele  de e-mail la care se poate face înregistrarea cererii de pensionare sunt afişate de site-ul Casei Judeţene de Pensii Suceava.
    • Preluarea datelor personale de către salariaţii Casei Judeţene de Pensii Suceava (telefonic sau prin e-mail). Se vor solicita toate datele personale necesare înregistrării cererii, inclusiv a numărului de telefon al solicitantului;
    • Comunicarea numărului de înregistrare solicitantului prin telefon/e-mail;
    • Ulterior persoanele vor fi anunţate telefonic/e-mail pentru a se prezenta cu documentaţia, în original (carte de muncă, adeverinţele privind sporurile permanente şi condiţiile superioare de muncă şi alte documente prevăzute de HG. nr.257/2011- normele de aplicare a Legii nr.263/2010) şi  în copie (certificat naştere, certificat casatorie, act de identitate, carte de muncă), necesară stabilirii drepturilor de pensie, documentaţie care va fi depusă în plic sigilat la sediul Casei Judeţene de Pensii Suceava.

Comunicatul mai menționează că în perioada susmenţionată, în situaţia copiilor urmaşi care îndeplinesc vârsta de 16 ani şi care nu pot face dovada continuării studiilor din cauza suspendării cursurilor şcolare, plata pensiei de urmaş se va face fără a fi necesară  prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverinţa doveditoare să fie prezentată în termen de 30 de zile, de la data expitării stării de urgenţă.