CAS Suceava precizează cum decurg consultațiile medicale ale pacienților în perioada stării de urgență. Toate persoanele aflate în România care au simptome de coronavirus sunt consultate gratuit, chiar dacă nu sunt asigurate

CAS Suceava a emis, astăzi, un comunicat de presă în care a descris cum decurg consultațiile medicale în această perioadă și cine poate beneficia de ele. Totodată, instituția a menționat că a alocat pentru luna aprilie un buget de aproape 40 milioane de lei.     

Redăm comunicatul CAS Suceava:

Prin acte normative a fost prelungit termenul de valabilitate a prevederilor Contractului-cadru și a Normelor de aplicare a acestuia, până la încetarea stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020. Prin urmare au fost prelungite contractele cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, iar bugetul alocat pentru luna aprilie este în valoare de 37,7 milioane de lei. Suma este alocată pentru servicii medicale, medicamente, servicii medicale spitalicești, dispozitive medicale, analize de laborator și imagistică medicală, pentru luna aprilie.

Au fost incluse noi prevederi în actele normative referitor la asigurarea accesului la servicii medicale și medicamente pe perioada instituirii stării de urgență.

Pe perioada stării de urgență, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pot acordă și consultații la distanță, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea într-un număr maxim de 8 consultații/ora. De asemenea, în vederea asigurării managementului pacienților simptomatici de către medicii de familie și medicii de specialitate din specialitățile clinice din ambulatoriul clinic, pe perioada stării de urgență pacienții beneficiază de consultații, inclusiv la distanță, pentru orice manifestări clinice sugestive pentru infecția cu coronavirus, pentru toate persoanele aflate pe teritoriul României, chiar dacă nu sunt asigurate.

Medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul clinic va consemna consultațiile medicale la distanță în fișa pacientului și în registrul de consultații, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, și va emite toate documentele necesare pacientului că urmare a actului medical. Documentele, inclusiv prescripțiile medicale, vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Medicii de familie pot emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienții cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului și pentru medicamentele care până acum erau prescrise de către medicii specialiști.

În vederea eliberării prescripțiilor medicale electronice emise că urmare a unei consultații la distanță atât de medicii de familie, cât și de medicii de specialitate, asiguratul sau persoană care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezența/transmite farmaciei în vederea printării acestuia.

Pe perioada stării de urgență se suspendă obligativitatea utilizării cardului național de sănătate și a documentelor înlocuitoare ale acestuia.

Pentru spitalesumele decontate de CAS pentru activitatea desfăşurată în luna martie 2020, pentru secţiile/ compartimentele de acuţi, se realizează la nivelul valorii de contract sau, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat, CAS va deconta la nivelul serviciilor realizate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.

Actele normative menționate sunt postate pe site-ul CAS Suceava: www.cassv.ro.