Planul de şcolarizare la liceu este realizat doar în proporţie de 87 la sută

Dacă în alţi ani părinţii plângeau pe la uşile IŞJ Suceava sau a şcolilor pentru a se găsi soluţii pentru copiii lor rămaşi fără locuri la liceu, în acest an situaţia este total opusă. În urma finalizării etapelor de înscriere şi a admiterii, planul de învăţământ pentru anul şcolar 2009-2010 a fost realizat în procent de 100% în cazul ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial.

În ceea ce priveşte ciclul liceal, planul de învăţământ a fost realizat doar în proporţie de 87,4%, din cele 397 clase propuse, concretizându-se doar 347. La aceste 50 de clase nerealizate se adaugă alte cinci de la învăţământul liceal tehnologic, procentul de realizare a cifrei de şcolarizare fiind de 93,82%, cu 76 clase făcute din 81 propuse.

Potrivit conducerii Inspectoratului Şcolar Suceava una din cauze este, în primul rând posibilităţile financiare reduse pentru elevii din mediul rural de a frecventa liceul din alte localităţi, în condiţiile desfiinţării şcolilor de arte şi meserii, care erau situate în localităţile lor de domiciliu. Apoi, este vorba despre necorelarea dintre unele specializări existente în licee şi piaţa muncii, dar şi despre lipsa motivaţiei frecventării şi absolvirii studiilor liceale, în condiţiile dificultăţilor obţinerii unui loc de muncă. De asemenea, şi situaţiile sociale ale familiilor care nu-şi permit să asigure costurile studiilor liceale contribuie la scăderea populaţiei şcolare, dar şi abandonul şcolar sau continuarea studiilor în străinătate, ca urmare a deplasării elevilor împreună cu părinţii.

Situaţia preşcolarilor este exact inversă, în acest caz locurile propuse şi aprobate de Inspectoratul Şcolar fiind prea puţine faţă de numărul de copii. Astfel, pentru noul an şcolar au fost propuse şi realizate 460 de grupe de preşcolari, care vor funcţiona la capacitate maximă sau peste. Pe lângă cei peste 10.000 de preşcolari, inspectoratul a informat că mai sunt 211 cereri neonorate ale copiilor care ar fi trebuit să intre la grădiniţă în acest an.

Planul de învăţământ pentru anul şcolar 2009-2010 cuprinde 76 clase de elevi care vor urma cursurile unui liceu tehnologic – fostele SAM, 347 clase de liceu, 1717 clase de gimnaziu, 1878 clase de primar şi 460 grupe de preşcolari.

loading...