Șase elevi și patru cadre didactice de la Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu” din Dumbrăveni au vizitat Spania, printr-un program de schimb de elevi în care participă șase țări

În perioada 24-28 februarie 2020, a avut loc primul schimb de grupuri de elevi din cadrul parteneriatului strategic „Schools United by Science (contract numărul 2019-1-RO01-KA229-063097_1), care se derulează sub egida programului Erasmus+ al Uniunii Europene. Întâlnirea a avut loc la IES Jorge Juan, Sagunto-Spania şi a reunit cadre didactice şi elevi din cele șase țări partenere în proiect (România, Turcia, Lituania, Italia, Bulgaria și Spania), iar Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu” din Dumbrăveni a fost reprezentat de către şase elevi şi patru cadre didactice.

Prima zi a fost dedicată deschiderii oficiale, iar partenerii implicaţi în proiect au avut ocazia să facă cunoştinţă cu directorul instituţiei, să viziteze şcoala şi să asiste la un scurt program artistic organizat de instituţia gazdă în semn de bun venit. Tot în aceeiaşi zi, elevii însoţiţi de cadre didactice au mers în zona industrială a oraşului Sangunt, unde pe lângă informaţiile primite despre industria şi comerţul acestei zone au fost puşi să recolteze probe din trei puncte diferite de pe plajă, pentru a determina în laborator în următoarea zi gradul de poluare a apei. De asemenea s-a măsurat temperatura apei mării şi s-au colectat diferite tipuri de reziduri existente pe plajă. În cea de-a doua parte a zilei aceştia au participat la activităţi sportive pe terenul de fotbal al şcolii gazde, fiind grupaţi în echipe mixte dovedind spirit competitiv dar şi lucrul în echipă.

Cea de-a doua zi a fost deschisă cu o serie de activităţi desfăşurate în laboratoarele şcolii din Sagunt. Aici elevii au fost împărţiţi în trei grupe, având fiecare de realizat sarcini diferite: determinarea gradului de poluare a apei cu ajutorul probelor recoltate anterior, analizarea microorganismelor din apa recoltată de pe malul mării şi confecţionarea unor maşini cu funcţionare pe bază de panouri solare.La toate aceste workshopuri elevii s-au rotit asfel încât să aibă posibilitatea să participe pe rând.

De asemenea activităţile au continuat în zilele următoare cu o vizită la unul dintre cele mai mari Oceanografe din Europa, unde alături de specialişti de aici, elevii împărţiţi pe două grupe mixte au făcut disecţii pe peşti, analizând anatomia lor. Programul activităţilor propuse de şcoala gazdă a testat şi talentul artistic al participanţilor la mobilitate, printr-un atelier de pictură ce s-a focalizat pe tehnica umbrelor a unui renumit pictor Joaqin Sorolla, dar şi printr-un atelier istoric, unde li s-a prezentat istoria oraşului gazdă.

Ultima zi le-a dat ocazia elevilor din cele şase ţări partenere să participe la alte trei ateliere. Astfel li s-a explicat modul de realizare a săculeţilor cu lavandă, apoi printr-o formula chimică au realizat balsam de buze, iar în final au urmărit paşii necesari realizarii săpunului. Ziua s-a încheiat cu o lecţie de salsa.

Pe lângă aceste activităţi, programul a cuprins vizite culturale şi excursii educaţionale în zone turistice de mare interes, dobândind experienţe noi legate de resursele culturale: castelul Jewish şi Oceanograful şi centrul vechi din Valecia.

Activitatea transnaţională de învăţare/predare/formare a oferit elevilor multe beneficii şi rezultate. Astfel, elevii au dobândit o serie de competenţe printre care: dobândirea de cunoştinţe dincolo de cele pe care le asimilează în mod normal la orele de curs, încredere în sine şi echilibru, dezvoltarea gândirii critice, autonomie în gândire, atitudine pozitivă faţă de comunicare, toleranţă faţă de vaorile, opiniile şi argumentele celorlalţi, dezvoltarea abilităţilor interpersonale și a deprinderilor de comunicare în limba engleză, dezvoltarea unei atitudini de înțelegere și respect pentru diversitate.

Primul schimb de grupuri de elevi a reprezentat o experienţă valoroasă pentru toate părţile implicate: elevi, profesori şi părinţi datorită schimbului de bune practici şi de informaţii despre cultura şi tradiţiile ţărilor implicate precum şi  a prieteniilor legate între elevi ce vor rămâne pentru totdeauna în memoria acestora.

                                             Coordonator de proiect, prof. Bardan Simona

loading...