Centrul Rezidential destinat copilului care prezinta comportament delincvent isi deschide portile la Ostra


Intră acum și în grupul de

Înfiinţat recent, „Centrul Rezidenţial destinat copilului care prezintă comportament delincvent”, realizat la Ostra, va fi inaugurat vineri, la ora 14:00. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sucea au demarat începând cu luna martie, Programul de Interes Naţional PIN 3/2008, privind înfiinţarea “Centrului Rezidenţial destinat copilului care prezintă comportament delincvent” în localitatea Ostra, judeţul Suceava, cu sprijinul şi colaborarea implicită a Primăriei Ostra.

Centrul are cu o capacitate de 10 locuri, beneficiari fiind grupul ţintă al proiectului format, la momentul actual, format dintr-un număr de 6 minori ce provin din centrele de plasament de pe raza judeţului Suceava şi care au fost identificaţi de către o comisie specializată internă, ca având un comportament deviant atât în cadrului centrului de plasament cât şi în comunitate, respectiv agresivitate, furt, fugă repetată din centru.

„În condiţiile în care infracţionalitatea a crescut şi pe ansamblul populaţiei, ponderea infracţiunii juvenile a rămas relativ, constantă în timp, de 9-10%. În cifră absolută însă, evoluţia fenomenului este îngrijorătoare. Proiectul reprezintă un răspuns pertinent faţă de fenomenul infracţional în rândul copiilor, de a oferi servicii de asistenţă şi sprijin în conformitate cu nevoia fiecărui copil. În acelaşi timp, menţionăm că, la nivelul judeţului Suceava s-a înregistrat o creştere a participanţilor minori implicaţi şi a faptelor penale săvârşite, concomitent cu scăderea vârstei de la care aceştia încep activitatea infracţională, ceea ce impune oferirea de servicii specializate”, precizează directorul DGASP Suceava, Florin Tărnăuceanu.

Statistica DGASPC Suceava arată că în anul 2006 au fost înregistrate un număr de 72 de cazuri de copii care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal, în anul 2007 un număr de 73 de cazuri şi în anul 2008 un număr de 73 de copii din care: 35 de copii consiliaţi provin din comunitate şi 38 de copii consiliaţi provin din casele de tip familial şi centrele de plasament din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava.

Grupul ţintă al proiectului sunt 70 de copiii aflaţi în familie şi care prezintă tulburări de comportament, 30 de copiii aflaţi în sistemul de protecţie şi care prezintă tulburări de comportament şi 70 familii care au copii cu cerinţe educative speciale şi care solicită ajutorul.

Cât privesc beneficiarii direcţi ai proiectului, aceştia sunt 10 copii care au săvârşit o faptă penală dar nu răspund penal şi pentru care s-a stabilit măsura specială de internare într-un centru specializat sau care prezintă comportamentele predelicvente sau devieri de comportament vor beneficia de serviciile oferite de centru specializat şi 50 de copii care prezintă comportamentele predelicvente sau devieri de comportament vor beneficia de servicii de consiliere, asistenţă şi sprijin în cadrul grupurilor de suport pentru prevenirea delincveţei juvenile

„În studiul comportamentului deviant juvenil, trebuie luate în considerare atât particularitǎţile biologice, cât şi cele psihologice ale copilǎriei şi adolescenţei, devianţa minorului fiind determinatǎ pe de o parte de factori biogeni (leziuni cerebrale, traumatisme obstreticale, meningo-encefalite din copilǎrie) şi de factori sociogeni (în special carenţa afectivǎ), urmare a situaţiei de copil nedorit, neglijat sau abuzat în propria familie, care determinǎ un handicap instituţional al acestuia.
Aşa cum rezultă din însăşi obiectivele sale, proiectul îşi propune promovarea incluziunii sociale a copiilor care au săvârşit o faptă penală, care prezintă comportament predelincvent sau comportament deviant, în vederea recuperării acestora, prin oferirea de servicii specializate necesare la nivel judeţean, cu atât mai mult cu cât la nivelul judeţului Suceava nu există un serviciu specializat care să ofere protecţie acestor copii”, menţionează directorul DGASPC Suceava.

Având în vedere politica actuală în domeniul protecţiei copilului şi procesul de reformă în domeniul protecţiei copilului care are încă de făcut faţă anumitor provocări, legate în special de excluderea grupurilor vulnerabile de copii, conducerea Direcţiei consideră că acest proiect răspunde stringenţelor actuale de la nivelul judeţului.


Intră acum și în grupul de