Raportul Prefecturii Suceava: 163 de sate și un obiectiv CFR au fost afectate de inundații. Raportul face parte din documentația necesară pentru alocări din Fondul de Intervenție al Guvernului

O ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a avut loc în data de 1 iulie sub conducerea prefectului județului Suceava Alexandru Moldovan.

Potrivit Prefecturii Suceava, în cadrul ședinței a fost analizat și supus spre aprobare Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale din județul Suceava întocmit în urma acțiunilor de evaluare fizică și valorică a efectelor fenomenelor meteo-hidrologice periculoase.

Precipitațiile abundente înregistrate în luna iunie au condus la depășiri ale cotelor de apărare pe unele râuri, producerea viiturilor și scurgeri de pe versanți, care au afectat 163 de sate și un obiectiv CFR (Nisipitu), producând pagube la infrastructura rutieră, la lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor precum și în gospodăriile populației.

Raportul va fi parte componentă a documentației ce va sta la baza promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern în vederea alocării unor sume din Fondul de Intervenție al Guvernului, prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2020, către ministerele competente în finanțarea unor acțiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamități naturale și sprijinirii persoanelor fizice sinistrate, menționează sursa.                                        

Prefectura Suceava precizează că aceste acțiuni de evaluare fizică și valorică a efectelor fenomenelor meteo-hidrologice periculoase vor continua și în zilele următoare pe măsură ce se vor primi Rapoarte operative de la unitățile administrativ teritoriale afectate de aceste fenomene.