Cea mai mică medie de admitere la Colegiul Național Militar din Câmpulung Moldovenesc a fost 9,09. Cea mai mare, 9,99, este a unei eleve din București al cărui tată a absolvit colegiul în 2001

Anul acesta, candidaţii admişi la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc au fost ierarhizaţi potrivit mediilor  de admitere (80% media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a şi 20% media generală de absolvire a claselor a V-a –  a VIII-a). Astfel, 65 de băieţi şi 55 de fete vor îmbrăca din toamnă uniforma de licean militar. Media cea mai mare a fost obţinută de Maria Alexandra Anton din București – 9,99. Tatăl Alexandrei este absolvent al colegiului, promoția 2001, și a reprezentat un model pentru viitoarea elevă ștefanistă. Linia de demarcaţie între admişi şi neadmişi s-a trasat sub media 9.09.

Candidații care au participat la admiterea în colegiile militare în acest an au fost ierarhizați și repartizați computerizat, prin aplicația informatică ADLIC, în limita cifrei de școlarizare aprobată, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere, calculată Ordinului  ministrului educației naționale nr.4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și a opțiunilor exprimate.

Colegiul Național Militar „Ştefan cel Mare” se înscrie în filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. Admiterea într-o instituţie de învăţământ preuniversitar presupune parcurgerea mai multor etape.

În prima etapă (recrutarea), elevii din clasele a VIII-a trebuie să se prezinte la Biroul de Informare Recrutare, din oraşul reşedinţă al judeţului de domiciliu, pentru întocmirea dosarului de candidat.

Selecţia, conform unei programări prealabile, se desfăşoară la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Câmpulung Moldovenesc. Probele constau în  testare psihologică (teste de inteligenţă şi chestionare de personalitate), testarea aptitudinilor fizice (parcurgerea unui traseu utilitar-aplicativ şi alergarea de rezistenţă) şi interviul final de orientare şi evaluare.

Din prisma contextului pandemic declarat la nivel național, anul acesta, admiterea în colegiile militare s-a realizat fără susținerea probei eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de matematică și limba și literatura română. Candidații care au participat la admiterea în colegiile militare în acest an au fost ierarhizați și repartizați computerizat, prin aplicația informatică ADLIC, în limita cifrei de școlarizare aprobată, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere, calculată conform Ordinului  ministrului educației naționale nr.4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și a opțiunilor exprimate.

Georgiana Lupu, responsabil comunicare.

Foto: Arhiva colegiului – Boboci 2019