Elevii suceveni se pregatesc de inscrierea la BAC

Înscrierile la examenul de Bacalaureatul din acest an şcolar vor avea loc luna viitoare, decalajul susbstanţial datorându-se modificărilor survenite în ultima perioadă. Astfel, elevii suceveni din clasele terminale din cele peste 30 de licee din judeţ vor trebui ca în perioada 14- 18 decembrie să se înscrie la examen.

Potrivit calendarului probelor de verificare a competenţelor din cadrul bacalaureatului, proba de verificare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română va fi susţinută în intervalul 15-17 februarie, în loc de 11-13 ianuarie, cum a fost anunţat iniţial.

În cadrul acestei probe de evaluare care se va solda cu un certificat şi care va măsura competenţa de comunicare orală în limba română va urmări calitatea gramaticală, acea capacitate de a vorbi corect în limba română, calitatea stilistică, nivelul conţinutului, precum şi comportamentul verbal şi nonverbal al elevului în actul de comunicare.

După verificarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, va avea loc şi proba orală de limba maternă, pentru elevii care au învăţat în altă limbă decât româna, la un liceu specializat în acest sens, dar nu este cazul judeţului Suceava.

Proba de verificare a competenţelor digitale va fi susţinută între 19 şi 29 aprilie, în loc de 18-19 ianuarie. Fiecare subiect de la această probă va cuprinde 25-30 de întrebări despre utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, sisteme de operare, procesoare de texte, procesoare de calcul tabelar, prezentări, baze de date şi mijloace moderne de comunicare, respectiv internet. Ceea ce vor avea de evaluat profesorii se va baza pe ceea ce elevii au studiat la Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în clasa a IX-a şi a X-a.

Proba de verificare a competenţelor în limba modernă va fi susţinută în intervalul 31 mai – 4 iunie, în loc de 19-22 aprilie.

Aceste probe nu se finalizează cu o notă, ci cu un calificativ, proba se consideră trecută indiferent de calificativul obţinut, numai că fără susţinerea acestei probe, nu se poate ajunge la examenul final de la sfârşitul lunii iunie.

Probele scrise ale bacalaureatului vor avea loc în zilele de 28, 29, 30 iunie şi 2 iulie.

loading...