Fermele de crestere a porcinelor, in atentia DSV Suceava

În contextul pandemiei de gripă nouă, sanitar-veterinarii suceveni supraveghează cu prioritate, din punct de vedere clinic, exploataţiile comerciale de porcine, dar şi pe cele din gospodăriile populaţiei. În judeţul Suceava funcţionează patru ferme de creştere a porcinelor la Moara, Vereşti, Milişăuţi şi Dumbrăveni, efectivele, în fiecare dintre acestea, fiind de maxim 2.000 de capete. La acestea măsurile de biosecuritate sunt drastice, începând de la asigurarea împrejmuirii, dotarea cu dezinfector şi continuând cu echipamentele de protecţie şi supraveghere medicală.

Aceste examene sunt efectuate zilnic şi consemnate în documente. La cea mai mică suspiciune atribuită gripei, persoanelor care lucrează în exploataţii li se va interzice accesul în unitate, iar medicii de medicină umană vor fi anunţaţi de urgenţă.

Inspectorii sanitar-veterinarii suceveni acordă atenţie sporită şi efectivelor de porci din gospodăriile individuale din municipiul Suceava, estimate la 307 capete. Potrivit inspectorului zonal din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, Lăcrămioara Vieru, la acestea se fac verificări continue, iar împreună cu Poliţia este controlată şi circulaţia animalelor cu mijloace auto.

În pieţele agro-alimentare şi în Bazar, există medici şi asistenţi sanitar-veterinari, Lăcrămioara Vieru precizând că, atâta timp cât prelucrarea termică se face la cel puţin 70 de grade Celsius, consumul de produse din carne de porc nu reprezintă vreun un pericol.