In vacanta prelungita, elevii din clasa a XII-a pot aprofunda modelele de subiecte pentru BAC

În timpul vacanţei prelungite de iarnă, elevii suceveni de clasa a XII-a vor avea posibilitatea de a aprofunda modelele de subiecte pentru bacalaureat. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a publicat modele de subiecte pentru probele scrise şi de certificare a competenţelor lingvistice şi digitale, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de Bacalaureat.

Modelele, care pot fi găsite pe site-ul http://subiecte2010.edu.ro, conţin structura subiectelor pentru ambele tipuri de probe ale examenului, precum şi precizări metodologice referitoare la cerinţe şi la modalităţile de evaluare ale acestora.
La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, una dintre variantele de subiect prezentate ca model presupune lecturarea unui fragment de 10 rânduri din „Noapte de Sânziene”, de Mircea Eliade, după care candidatul trebuie să răspundă la următoarele întrebări: 1. Ce poţi deduce despre autorul textului şi despre situaţia de comunicare? 2. Care este opinia ta despre atenţia acordată gesturilor pe care le implică o anumită activitate? Susţine, cu argumente, opinia prezentată.

La proba de evaluare a competenţelor digitale, varianta de subiect prezentată include întrebări legate de localizarea unui director, utilizarea fişierelor de tip .doc, .xls şi .ppt, rolul programelor antivirus şi navigarea pe internet.

Începând cu acest an şcolar, bacalaureatul va avea două etape. În prima fază, pe parcursul clasei a XII-a, vor fi evaluate, prin verificări orale, competenţele de comunicare în limba română şi, după caz, în limba maternă. Tot în timpul ultimului an de liceu vor fi susţinute două probe de verificare a cunoştinţelor de folosire a computerului şi de limbi moderne.

Toate aceste evaluări din timpul anului şcolar nu se notează, dar sunt obligatorii, elevii urmând să primească, după trecerea fiecărei testări, câte un certificat de competenţă (calificativ).

La finalul clasei a XII-a, în cadrul bacalaureatului se vor susţine trei, respectiv patru probe scrise, în cazul elevilor care au studiat în limba maternă. Disciplinele de examen vor fi limba română, o probă obligatorie corespunzătoare profilului, matematică sau istorie, şi una la alegere, în funcţie de profil. La această ultimă probă, elevii care au absolvit un profil real vor putea alege între chimie, fizică, biologie şi informatică, iar cei de la profil uman, între economie, geografie, logică, psihologie şi filosofie.

Nota finală de bacalaureat va fi media aritmetică a celor trei, respectiv patru, probe scrise, pentru cei care au dat examen scris şi în limba maternă.

Practic, probele orale de la bacalaureatul de până acum au fost înlocuite cu evaluările din timpul anului şcolar şi, în plus, a fost eliminată ultima probă de bacalaureat, cea la discipline din altă arie curriculară decât cea absolvită, unde mai mult de jumătate dintre candidaţi alegeau proba la educaţie fizică.

Înscrierile la examenul de Bacalaureatul din acest an şcolar vor avea loc luna viitoare, decalajul susbstanţial datorându-se modificărilor survenite în ultima perioadă. Astfel cei, 6387 elevii suceveni din clasele terminale din cele peste 30 de licee din judeţ vor trebui ca în perioada 14- 18 decembrie să se înscrie la examen.
Potrivit calendarului probelor de verificare a competenţelor din cadrul bacalaureatului, proba de verificare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română va fi susţinută în intervalul 15-17 februarie, în loc de 11-13 ianuarie, cum a fost anunţat iniţial.

loading...