Miniconcedii fara plata si program redus la Universitatea „Stefan cel Mare”

Şi în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava s-a realizat un plan de aplicare a prevederilor Legii 329, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. Prevederile trebuiesc aplicate din data de 24 noiembrie 2009, şi se referă în principal la măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar şi măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor de personal.

Astfel, în vederea reducerii cheltuielilor de personal cu 15,5%, conducerea Universităţii sucevene a hotărât acordarea în perioadele 22-24 decembrie şi 28-30 decembrie 2009 a 3 zile libere fără plată şi reducerea programului de lucru a zilei de 18 decembrie la 6 ore şi a zilei de 31 decembrie la 3 ore.

Potrivit conducerii instituţiei de învăţământ superior sucevean, conform legii, zilele libere sau, după caz, reducerea programului de lucru, nu afectează durata concediului de odihnă anual şi sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază în aceasta perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale.

„În perioada 25 noiembrie 2009 – 31 decembrie 2010, orele suplimentare vor fi compensate conform articolului 11 din Legea 329/2009.
Decanatele şi conducătorii fiecărui loc de muncă au obligaţia asigurării permanenţei serviciilor de interes public în perioada noiembrie-decembrie 2009. Şeful fiecărui loc de muncă unde este necesară asigurarea permanenţei serviciului de interes public, are obligaţia de a prezenta Conducerii Universităţii, până la data de 30 noiembrie 2009 tabelele cu angajaţii care vor asigura desfăşurarea zilnică a acestor activităţi în intervalul 23-31 decembrie 2009. Persoanele respective vor efectua zilele libere neplătite, respectiv zilele cu program redus, după un program stabilit de comun acord cu şeful ierahic, în alte perioade decât cele stabilite mai sus” se precizează într-un comunicat transmis marţi de Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.

Cât privesc măsurile regimului cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conducerea USV a hotărât ca toţi angajaţii care au calitatea de pensionari să fie informaţi în scris cu privire la faptul că, în conformitate cu Legea 329/2009, până în data de 9 decembrie 2009, persoanele care realizează pensii nete cumulate în valoare mai mare decât 1.693 lei trebuie să opteze între următoarele două situaţii: suspendarea, începând cu data de 1.01.2010, a plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii în cadrul USV şi încetarea raporturilor de muncă la USV începând cu data de 1.01.2010.

Fiecare pensionar, angajat la USV, va semna cu privire la luarea la cunoştinţă a prevederilor legale mai sus amintite şi va depune până la data de 9 decembrie 2009 o copie a ultimului cupon de pensie. Pensionarii care au pensii nete cumulate mai mari de 1693 lei, vor opta până la data de 9 decembrie 2009, asupra suspendării plăţii pensiei începând cu 1 ianuarie 2010 sau a încetării raporturilor de muncă cu USV începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Conducerea universităţii sucevene mai precizează că „intră sub incidenţa prezentei legi toate categoriile de pensionari care desfăşoară activităţi remunerate în cadrul USV: cadre didactice pensionate care desfăşoară activităţi prin plata cu ora sau cumul de funcţii, profesori universitari consultanţi, personal nedidactic pensionar care este angajat al USV”.

Planul de Măsuri va fi transmis la toate Facultăţile şi Serviciile de specialitate în vederea comunicării către întregul personal USV şi spre punerea în aplicare.

loading...