USV a încheiat un parteneriat cu Steinbeis Transfer Management din Germania pentru a facilita transferul tehnologic de la universitate către mediul economic în regiunea de Nord-Est. Detalii


Intră acum și în grupul de

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a organizat o manifestare intitulată „Transferul tehnologic de la universitate către mediul economic în regiunea de Nord-Est”, în cadrul căreia a fost lansat oficial parteneriatul dintre USV și Steinbeis Transfer Management, parteneriat care deschide calea unei colaborări directe cu mediul economic german și a implementării modelului german de transfer tehnologic între universități și întreprinderi mici și mijlocii.

Evenimentul a fost coordonat de prof.univ.dr. Mihai Dimian, prorector cu activitatea științifică al USV. Potrivit Universității sucevene, în cadrul evenimentului, Directorul rețelei Steinbeis pentru Europa de Est, Juergen Raizner a descris rețeaua existentă cu peste 1000 de centre de transfer tehnologic răspândite în întreaga lume, precum și principiile de bază ale Steinbeis: utilizarea infrastructurii existente de cercetare și dezvoltare, beneficii pentru clienți, interfața stat-economie, disponibilitate, adaptabilitate, abordare holistică, descentralizare și ierarhie plată, organizare simplă, internaționalizare, independență financiară.

De asemenea, a fost prezentat proiectul Parcului Științific și Tehnologic Siret, în valoare totală de peste 4 milioane de euro, care se află în faza finală de contractare a unei finanțări europene și va fi implementat în colaborare de Primăria Siret, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Consiliul Județean Suceava și East European Border Siret. Prezentarea proiectului și a ofertei Parcului Științific și Tehnologic a fost efectuată de Directorul Executiv al East European Border Siret, Viorel Haiura.

Redăm comunicatul USV integral:

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a înregistrat o dezvoltare accelerată a cercetării științifice în ultimii ani, rezultatele sale acoperind un spectru larg de domenii de activitate și fiind prezentate în publicații de specialitate situate în topurile internaționale de profil, așa cum se poate observa și din analiza independentă efectuată de Scimago Institutions Ranking privind prezența USV în baza internațională de date științitice SCOPUS. În Figura 1 sunt prezentate sintetic revistele utilizate de cercetătorii instituției pentru a-și publica rezultatele în ultimul an, poziția spațială reprezentând obiectul de activitate în contextul domeniilor științifice principale, iar mărimea fiecărui cerc reprezentând impactul științific al publicației. Această vizualizare ilustrează diversitatea activităților științifice predominante ale universității și permite identificarea direcțiilor principale de recunoaștere internațională ale publicațiilor USV.

Figura 1: Profilul publicațiilor USV din ultimul an în baza de date SCOPUS, conform Scimago Institution Ranking

Creșterea calității rezultatelor de cercetare obținute în cadrul USV este evidențiată și de evoluția impresionantă a numărului de lucrări care identifică publicațiile USV ca surse ale cercetării lor, situație ilustrată în Figura 2, prin prezentarea numărului anual de citări indexate în baza internațională de date științifice WEB OF SCIENCE obținute de publicațiile USV, care a crescut într-un deceniu de la câteva zeci la câteva mii de citări anual.

Figura 2: Evoluția numărului anual de publicații indexate în baza de date WEB OF SCIENCE care citează publicațiile USV

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava își propune extinderea acestei dezvoltări a cercetării științifice în afara spațiului universitar, prin intensificarea colaborărilor cu mediul socio-economic și o nouă abordare a transferului tehnologic și de cunoștințe. Direcțiile principale ale acestui plan de dezvoltare au fost prezentate în cadrul manifestării „Transferul tehnologic de la universitate către mediul economic în regiunea de Nord-Est”, coordonată de domnul prof.univ.dr. Mihai Dimian, prorector cu activitatea științifică al USV.

Astfel, a fost lansat oficial parteneriatul dintre USV și Steinbeis Transfer Management, parteneriat care deschide calea unei colaborări directe cu mediul economic german și a implementării modelului german de transfer tehnologic între universități și întreprinderi mici și mijlocii. Directorul rețelei Steinbeis pentru Europa de Est, domnul Juergen Raizner, prezent la eveniment, a descris rețeaua existentă cu peste 1000 de centre de transfer tehnologic răspândite în întreaga lume, precum și principiile de bază ale Steinbeis: utilizarea infrastructurii existente de cercetare și dezvoltare, beneficii pentru clienți, interfața stat-economie, disponibilitate, adaptabilitate, abordare holistică, descentralizare și ierarhie plată, organizare simplă, internaționalizare, independență financiară.

De asemenea, a fost prezentat proiectul Parcului Științific și Tehnologic Siret, în valoare totală de peste 4 milioane de euro, care se află în faza finală de contractare a unei finanțări europene și va fi implementat în colaborare de Primăria Siret, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Consiliul Județean Suceava și East European Border Siret. Prezentarea proiectului și a ofertei Parcului Științific și Tehnologic a fost efectuată de Directorul Executiv al East European Border Siret, domnul Viorel Haiura.

Prof.univ.dr.ing Gheorghe Gutt, lider al activității de inventică din USV și director al Parcului Industrial Bucovina 1, a prezentat situația și oportunitățile oferite de viitoarea dezvoltare a Parcului Industrial din apropierea Aeroportului „Ştefan cel Mare” – Suceava, în timp ce decanii Facultăților de Inginerie Alimentară și de Silvicultură, domnul prof.univ.dr.ing. Mircea-Adrian Oroian și domnul lector univ.dr. Ciprian Palaghianu, au oferit modele de bune practici ale cooperării dintre universitate și companii din regiune, precum și direcții viitoare de acțiune ale acestor colaborări.

Printre cei peste 50 de participanți la această masă rotundă s-au aflat cercetători și doctoranzi USV, precum și reprezentanți ai agenților economici din Regiunea de Nord-Est precum Mopan Suceava SA, Killer SRL Suceava, Mind Software SRL Suceava, Emanuel Com SRL Botoșani, Suc de cătină SRL Suceava, Alma Packing SRL Piatra Neamț, Solina România SRL, Casa pâinii SRL Botoșani, Rema Consult SRL, Safe Consulting Alt SRL și reprezentați ai instituțiilor publice precum Primăria Municipiului Suceava, Primăria Siret, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Botoșani, care au avut și întâlniri de lucru directe cu noul coordonator al Serviciului de Transfer Tehnologic și Companii Spin-off al USV, conf.univ.dr.ing. Adriana Dabija, și directorul noii sucursale Steinbeis înființate la USV, șef lucr.dr.ing. Irina Beșliu Băncescu.

Figura 4: Manifestarea USV „Transferul tehnologic de la universitate către mediul economic în Regiunea Nord-Est”.

Implicarea activă a universității sucevene în susținerea dezvoltării regionale a fost evidențiată și de experții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), care au oferit Universitatea din Suceava drept exemplu între universitățile românești de „instituție ancoră pentru o regiune, jucând un rol cheie în comunitate și în ecosistemul înconjurător, fiind clar angajată să dezvolte o agendă antreprenorială”, conform Raportului OECD „Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Romania”, publicat în 2019, agenda actuală oferind cadrul pentru o nouă etapă de dezvoltare și intensificare a acestei implicări.

Manifestarea a fost susținută în cadrul proiectului „Excelență în cercetare avansată, leadership în inovare și brevetare pentru dezvoltarea universității și regiunii” – EXCALIBUR, Contractul de finanțare nr. 18PFE/16.10.2018 cu Ministerul Cercetării și Inovării,Proiect de dezvoltare instituțională – Proiect de finanțare a excelenței în CDI, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională, Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).


Intră acum și în grupul de