BAC diferit pentru absolventii de liceu din seriile anterioare

Cei 73 de absolvenţi de liceu din seriile anterioare înscrişi la examenul de bacalaureat din acest an vor susţine examenul separat şi diferit faţă de elevii de clasa a XII-a care vor absolvi anul acesta. Ministerul Educaţiei şi Cercetării propune o nouă metodologie de Bacalaureat care reglementează şi situaţia elevilor care au absolvit 12 clase în anii trecuţi.

„Modul în care elevii vor susţine examenul de Bacalaureat este prima problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Am propus ca absolvenţii de liceu din anii anteriori să susţină un examen diferit şi separat faţă de cei care au terminat liceul anul acesta, fapt ce este în favoarea ambelor categorii”, a spus secretarul de stat Oana Badea.
Dacă proiectul de lege o să fie aprobat, absolvenţi de liceu din anii anteriori, care vor susţine Bacalaureatul anul acesta, vor avea posibilitatea de a-şi echivala probele orale cu cele de competenţe. „Astfel ei vor susţine doar proba de competenţe digitale”, a explicat Oana Badea.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava se confruntă şi cu o altă situaţie aparte. Disciplina de bacalaureat la care a fost repins un candidat anul trecut, nu se mai regăseşte în examenul din acest an.

Începând cu acest an şcolar, bacalaureatul va avea două etape. În prima fază, pe parcursul clasei a XII-a, vor fi evaluate, prin verificări orale, competenţele de comunicare în limba română şi, după caz, în limba maternă. Tot în timpul ultimului an de liceu vor fi susţinute două probe de verificare a cunoştinţelor de folosire a computerului şi de limbi moderne.

Toate aceste evaluări din timpul anului şcolar nu se notează, dar sunt obligatorii, elevii urmând să primească, după trecerea fiecărei testări, câte un certificat de competenţă (calificativ).

La finalul clasei a XII-a, în cadrul bacalaureatului se vor susţine trei, respectiv patru probe scrise, în cazul elevilor care au studiat în limba maternă. Disciplinele de examen vor fi limba română, o probă obligatorie corespunzătoare profilului, matematică sau istorie, şi una la alegere, în funcţie de profil. La această ultimă probă, elevii care au absolvit un profil real vor putea alege între chimie, fizică, biologie şi informatică, iar cei de la profil uman, între economie, geografie, logică, psihologie şi filosofie.

Nota finală de bacalaureat va fi media aritmetică a celor trei, respectiv patru, probe scrise, pentru cei care au dat examen scris şi în limba maternă.

Practic, probele orale de la bacalaureatul de până acum au fost înlocuite cu evaluările din timpul anului şcolar şi, în plus, a fost eliminată ultima probă de bacalaureat, cea la discipline din altă arie curriculară decât cea absolvită, unde mai mult de jumătate dintre candidaţi alegeau proba la educaţie fizică.

loading...