Nouă tineri din cadrul sistemului DGASPC Suceava vor primi burse până la absolvirea universității din partea fundației americane Blue Heron

Încă nouă tineri merituoși, din sistemul de protecție sucevean (sistem rezidențial, asistență maternală și plasament familial) vor fi sprijiniți cu burse până la absolvirea cursurilor universitare la care sunt înscriși, bursele câștigate de tinerii prin concurs, în cadrul parteneriatului DGASPC Suceava și Fundației Blue Heron din Statele Unite ale Americii.

Director executiv al DGASPC Suceava, Georgeta Nadia Crețuleac, precizează că bursele sunt acordate cu condiția îndeplinirii obligațiilor prevăzute în contract: frecventarea cursurilor universitare, depunerea efortului necesar achiziționării cunoștințelor, susținerea cu succes a sesiunilor semestriale, transmiterea jurnalelor lunare mentorului, efectuarea a 5 ore de activitate voluntară/lună la un centru de plasament Incepând cu al doilea an de bursă, studentul va efectua orele de muncă voluntară într-o instituţie a cărui profil să fie asemănător cu cel de studiu.

Pe lângă asta, tinerii țin legătura constant cu reprezentanții Fundației Blue Heron, schimbând impresii cu privire la viața de student, greutățile întâmpinate, voluntariatul desfășurat, planuri de viitor, relația cu mentorii etc.

”fiecare student menține legătura cu un mentor identificat de către Fundație, oameni de succes din România sau diaspora românească, în special din Statele Unite, mentori care îi îndrumă și încurajează, mărindu-le orizonturile și întărindu-i ca oameni” a precizat Ștefania Magidson, directorul Blue Heron.

DGASPC Suceava și Fundația Blue Heron

Colaborarea DGASPC Suceava cu Fundația Blue Heron înființată în Los Angeles, al cărei președinte este Ștefania Magidson, originară din România, a început în anul 2009, prin acordarea de burse și programe de mentorat tinerilor merituoși, studenți sau viitori studenți, din cadrul sistemului de protecție.

Timp de 10 ani, Ștefania Madgison a fost prezentă de fiecare dată, la întâlnirea anuală cu studenții bursieri dar și la interviul potențialilor bursieri care au avut loc la Suceava, însoțită de Mihaela Constantinescu (din Los Angeles, SUA) directorul programului de mentorat până în 2019 și Cristina Porsega (din Iași), director programelor de burse.

Colaborarea dintre DGASPC Suceava și Fundația Blue Heron, a reprezentant un sprijin deosebit de important acordat pe parcursul anilor de studenție, tinerilor din cadrul sistemului de protecție dar și tinerilor din comunitate, care provin din familii cu o situație extrem de precară și cu potențial academic ridicat.

Chiar dacă în acest an, datorită restricțiilor create de pandemie, întâlnirea anuală cu reprezentanții Blue Heron nu a mai avut loc, mulți dintre tinerii din cadrul sistemului de protecție au accesat platforma pentru înscriere și numărul celor care au fost selectați, în urma interviului online, a crescut.