CAS Suceava nu mai are bani pentru medicamente compensate si gratuite si pentru finantarea spitalelor

În cadrul şedinţei de vineri a Colegiului Prefectural, CAS Suceava a anunţat că luna viitoare se epuizează banii pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, iar bugetul alocat pentru acest an spitalelor acoperă servicii medicale spitaliceşti acordate doar până în luna iunie. „În momentul de faţă, considerăm că avem deficienţe mari de finanţare pentru eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală, fondul alocat urmând să se epuizeze în cursul lunii aprilie şi de asemenea, şi în cazul finanţării spitalelor”, precizează dr. Cristina Iordăchel, preşedinte director general al CAS Suceava în raportul prezentat Prefecturii.

În conformitate cu HGR nr. 1549/9.12.2009 s-a prelungit până la data de 31 martie 2010 aplicarea prevederilor HGR nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009.

Bugetul alocat de CNAS pentru servicii medicale şi farmaceutice pentru judeţul Suceava, pentru anul 2010 este de 181.988.000 lei, în procent de 60,05% comparativ cu bugetul definitiv alocat în anul 2009 şi 79,05% comparativ cu bugetul iniţial alocat în anul 2009.

„Bugetul alocat medicamentelor cu şi fără contribuţie personală pentru anul 2010 este de 25.610.000 lei, , în procent de 37,64% comparativ cu bugetul definitiv alocat în anul 2009 şi 50,77% comparativ cu bugetul iniţial alocat în anul 2009. În suma alocată pentru acest an au fost deja înregistrate: consumul lunii decembrie 2009 în valoare de 5.466.367,39 lei, consumul lunii ianuarie 2010 în valoare de 5.315.793,56 lei şi consumul lunii februarie 2010 în valoare de 5.330.225,04 lei. Din raportările zilnice transmise de farmacii rezultă un consum de 3.197.389,4 lei în perioada 01-16.03.2010. Prin urmare bugetul disponibil pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală pentru perioada 17.03-31.12.2010 este de 6.300.224,61 lei, sumă care, având în vedere consumurile lunare, ar acoperi doar luna martie şi parţial luna aprilie 2010”, menţionează Cristina Iordăchel.

În conformitate cu Normele Contractului cadru prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor se fac în limita fondului aprobat cu această destinaţie, iar în momentul în care bugetul este epuizat, nu există nici o modalitate de a asigura continuarea tratamentului pentru asiguraţi.

„Bugetul total alocat spitalelor pentru anul 2010 este de 92.044.000 lei, în procent de 70,92% comparativ cu bugetul definitiv alocat în anul 2009 şi 88,56% comparativ cu bugetul iniţial alocat în anul 2009. Bugetul alocat pentru acest an spitalelor acoperă servicii medicale spitaliceşti acordate doar până în luna iunie, în contextul în care Spitalului Judeţean Suceava i s-ar aloca fonduri până în luna octombrie, la o valoare egală cu media lunară a anului 2009”, mai subliniază Cristina Iordăchel.